Our Kids logo
Our Kids logo

Jak szkoły niepubliczne radzą sobie w czasach pandemii COVID-19więcej  

Our Kids
Recenzje niepublicznych szkół w Polsce

Szczegółowe charakterystyki ponad 100 niepublicznych przedszkoli i szkół


W tej części znajdą Państwo ponad 120 recenzji i wywiadów Our Kids z czołowymi niepublicznymi szkołami i przedszkolami w Polsce.

Wywiady Our Kids:
Szczegółowe wywiady przeprowadzane przez naszą redaktor naczelną ukazują specyficzne cechy i kulturę szkoły, dostarczając informacji o jej ofercie programowej, podejściu do nauczania, filozofii i sposobie działania.

Recenzje Our Kids:
Recenzje ponad 100 niepublicznych szkół autorstwa członków zespołu Our Kids. Każda z nich to obiektywny opis szkicowy atutów szkoły, jej społeczności uczniowskiej i miejsca na spektrum szkolnictwa niepublicznego.


Polecane wywiady:Wywiad Our Kids:
Warsaw Montessori School/Casa dei Bambini - dowiedz się więcej
Rozmowa z Warsaw Montessori School: dwujęzyczna nauka w montessariańskich placówkach od żłobka do liceum


Wywiad Our Kids:
Szkoła Otwarta - dowiedz się więcej
Rozmowa z Anną Kozicką, dyrektorką Szkoły Otwartej, kameralnej szkoły alternatywnej zapewniającej harmonijny rozwój dziecka i radosną, bezpieczną edukację


Wywiad Our Kids:
Dwujęzyczna Szkoła Gaudeamus - dowiedz się więcej
Rozmowa z Gaudeamus: dwie szkoły podstawowe z klasami dwujęzycznymi, integracyjnymi i terapeutycznymi na warszawskim Bemowie i w Józefosławiu w PiasecznieSzkoła
Miasto
Wywiad

Szkoła

Miasto Wywiad
 • Academy International

  Warszawa
  Get to know Academy International
  Our Kids wywiad:

  Rozmowa z Małgorzatą i Pawłem Guzy, prowadzącymi Academy International, sieć dwujęzycznych żłobków, przedszkoli i szkół niepublicznych.
  Our Take: Academy International

  our takeAcademy International to sieć dwujęzycznych placówek oświatowych, które zapewniają opiekę i edukację dzieciom już od 12. miesiąca życia aż do końca szkoły podstawowej. Kampusy szkoły istnieją w kilku dzielnicach Warszawy – żłobki i przedszkola w dzielnicach Żoliborz, Śródmieście, Wilanów i Wawer, natomiast szkoły podstawowe w dzielnicach Wola (przy ul. Karolkowej 49) oraz Wawer (ul. 27 grudnia 52), gdzie mieści się również przedszkole. Placówki te realizują wytyczne programowe MEN w zakresie nauczania wczesnoszkolnego i podstawowego w systemie dwujęzyczności. Lekcje prowadzone są po angielsku i po polsku. Język angielski jest nauczany rekomendowaną przez Unię Europejską metodą CLIL (Content and Language Integrated Learning), która łączy w sobie naukę języka ze zdobywaniem wiedzy w zakresie innych przedmiotów i stałym wykorzystywaniem jej w praktyce.
  W procesie dydaktyczno-wychowawczym szkoła stosuje pedagogikę holistyczną, zakładającą zdobywanie wiedzy w atmosferze przygody, radości, współpracy i twórczego zaangażowania, a jednocześnie autorski program oparty na daltońskim planie nauczania (Dalton International) - placówki AI znajdują się pod opieką Dalton International Polska. Zgodnie z nim szkoła kładzie szczególny nacisk na samodzielność dziecka i odpowiedzialność za własne działania oraz kształtowanie umiejętności współpracy i refleksji. Uczy przy tym dzieci zdolności logicznego myślenia, kreatywności, wrażliwości na kulturę, sztukę oraz otwartości na różność i wielokulturowość.

Warszawa1
 • Akademeia High School

  Warszawa
  Get to know Akademeia High School
  Our Kids wywiad:

  Akamedeia High School w Warszawie to prywatne liceum międzynarodowe z wykładowym językiem angielskim działające w bardzo nowoczesnym kampusie na terenie Miasteczka Wilanów w Warszawie. Opiera się na brytyjskim systemie nauczania przygotowując uczniów do egzaminów iGCSE i A Level. Wiele w tej szkole innowacyjnych i ciekawych rozwiązań. W nauczaniu szkoła stosuje metodę projektową, opartą na holistycznym oraz wielowymiarowym podejściu do edukacji.
  Our Take: Akademeia High School

  our takeAkademeia High School – to funkcjonujące w nowoczesnym kampusie na terenie Miasteczka Wilanów prywatne liceum międzynarodowe. Szkoła realizuje brytyjski program nauczania i program A-level, uznając, że zapewnia on młodzieży dużo lepsze przygotowanie do studiowania niż inne programy o charakterze międzynarodowym, a jednocześnie większy komfort uczenia się. Już na poziomie klasy I uczniowie obok przedmiotów obowiązkowych, takich jak matematyka, język angielski, język polski oraz Visual and Music Culture, wybierają jeden z kierunków przedmiotowych: Biochemistry, Engineering, Social Sciences, Humanities, Architecture lub Creative Arts.. W klasie III wybierają zaś spośród całego spektrum przedmiotów akademickich i artystycznych 3-4, których będą się uczyć i które jednocześnie będą zdawać na maturze. Dzięki temu mogą kształcić się w wybranym przez siebie kierunku, jednocześnie rozwijając swoje pasje i zainteresowania.
  W wyborze odpowiedniej ścieżki edukacyjnej uczniowie otrzymują pomoc szkoły już na etapie rekrutacji, która trwa tu kilka dni - podczas spotkań i zajęć z młodzieżą doświadczeni pedagodzy badają ich predyspozycje oraz możliwości i pomagają wybrać przedmioty nauczania. Potem - w trakcie nauki - każdy uczeń ma swojego mentora, który monitoruje jego postępy, podpowiada rozwiązania, doradza w doborze przedmiotów, praktyk i dalszej ścieżki rozwoju.
  W procesie nauczania szkoła wykorzystuje metodę projektową, opartą na holistycznym oraz wielowymiarowym podejściu do edukacji. Szczególny nacisk kładzie na kształcenie umiejętności krytycznego myślenia, komunikowania się, kreatywności, pracy w zespole, a także wyszukiwania i gromadzenia informacji.
  Szkoła prowadzi dwa programy licealne – dwuletni i czteroletni, które różni to, że w szkole czteroletniej wydłużono okres kształcenia ogólnego, podczas którego uczniowie doskonalą m.in. znajomość języka angielskiego. Językiem wykładowym w szkole jest język angielski, a rok szkolny podzielony jest na trzy semestry. Inną cechą wyróżniającą szkołę są również funkcjonujące w niej i rywalizujące ze sobą – wzorem szkół brytyjskich – „zespoły” uczniowskie ('student' houses). Warto dodać, że matura A-level ma swój odpowiednik w GCE Advanced Level.

Warszawa1
 • Akademia Montessori

  Pruszcz Gdański

  Our Take: Akademia Montessori

  our take

  Akademia Montessori w Pruszczu Gdańskim– to działająca od niedawna niepubliczna szkoła podstawowa, proponująca edukację dwujęzyczną i indywidualizację procesu nauczania. Podczas rekrutacji wyraźnie wskazuje, że zapewni dzieciom wszechstronny, bezstresowy rozwój w bezpiecznym środowisku, ale pod warunkiem pełnej akceptacji koncepcji pracy szkoły. Ta zaś wynika wprost z nauki Marii Montessori, która nie tylko opracowała spójny system wychowania i edukacji dziecka od narodzin do wieku dorosłego, ale i przyporządkowała mu sposób organizowania środowiska szkolnego oraz procesu nauczania. Podstawowe z tych założeń to klasy trzyrocznikowe (związane z fazami rozwojowymi dzieci), w których uczniowie uczą się we wspólnej, odpowiednio dużej i urządzonej klasie, w której każdy uczeń znajduje miejsce na „pracę własną” w ciszy i spokoju, wykorzystując do tego specjalnie zaprojektowane „pomoce rozwojowe”. W trakcie tej pracy towarzyszą mu nauczyciele – zawsze dwóch, którzy służą pomocą, ukierunkowują, mobilizują do działania. Jednocześnie realizują program edukacyjny wynikający z wytycznych władz oświatowych, z tą jednak różnicą, że w Akademii Montessori jego realizacja nie odbywa się w sposób liniowy, ale elastyczny, a czasami wręcz skokowy, bo wynikający z naturalnych predyspozycji i możliwości dziecka – w ten sposób realizowany jest najważniejszy postulat pedagogiki Montessori, że dziecko uczy się samo i we własnym tempie. Jednocześnie dzieci intensywnie uczą się języka angielskiego – w sposób naturalny i ciągły dzięki stałej obecności nauczyciela anglojęzycznego w sali podczas pracy własnej. Szkoła ma też inne zalety - indywidualizacja procesu nauczania oraz opisowy system oceniania sprawiają, że dzieci ze sobą nie rywalizują, a wzajemnie się wspierają. Przebywanie we wspólnej sali, razem ze starszymi i młodszymi dziećmi – jak w rodzinie – mobilizuje je do pracy i szybko socjalizuje, uwrażliwia na problemy innych i uczy tolerancji. Natomiast stałe obcowanie z przyrodą – bo na klasie i szkole edukacja Monetessori się nie kończy - obowiązek dbania o własne otoczenie, ogród i zwierzęta uczy je samodzielności i szacunku do środowiska.

Pruszcz Gdański0
 • Akademia Soward

  Częstochowa

  Our Take: Akademia Soward

  our take

  Akademia Soward– to działająca w Częstochowie Polsko-Angielska Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa edukująca dzieci w pełnym zakresie pierwszego i drugiego etapu edukacji (klasy I – VIII) oraz wychowania przedszkolnego (klasa 0), dla której podstawowym celem stała się realizacja idei dwujęzyczności, jako podstawowej kompetencji współczesnego człowieka. Zdaniem twórców szkoły język angielski nie jest już bowiem językiem obcym, ale drugim po ojczystym językiem, którym porozumiewają się np. Europejczycy. A skoro języków obcych najłatwiej uczą się dzieci małe, to naukę należy zacząć już od najmłodszych lat. W AS dzieci uczą się języka angielskiego tak jak języka ojczystego - w sposób naturalny, poprzez zabawę i wypełnianie szkolnych obowiązków, metodą immersji, zanurzenie w języku. Codzienny kontakt z językiem obcym oraz dostosowanie nauczanych treści do wieku i możliwości intelektualnych uczniów sprawiają, że dzieci szybko zaczynają mówić i pisać po angielsku oraz płynnie przechodzą z jednego języka na drugi.

  Edukacja językowa to jeden z filarów kształcenia Akademii Soward, ale nie jedyny – szkoła kształci uczniów również w zakresie nauk humanistycznych (język polski, zajęcia teatralne), nauk ścisłych (matematyka, informatyka), umiejętności artystycznych (muzyka, teatr, fotografia, rysunek, rzeźba, art.-deco) i sportowych, oferując im rozszerzone programy nauczania. Co bardzo ważne – jest otwarta dla dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, które kształci zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami i możliwościami, oferując im naukę w integracji z uczniami pełnosprawnymi. Dla uczniów z orzeczeniami z poradni psychologiczno- pedagogicznej organizuje zajęcia rewalidacyjne. W pracę z dziećmi mocno angażuje rodziców, których nie tylko zachęca do współpracy, ale wspiera ich działania wychowawcze poprzez indywidualne konsultacje.

Częstochowa0
 • Ala ma kota

  Warszawa

  Our Take: Ala ma kota

  our take

  Ala ma kota– to sieć 9 warszawskich przedszkoli zlokalizowanych w różnych częściach miasta, która jeszcze w tym roku powiększy się o dwie nowe placówki – na Żoliborzu i w Wilanowie. Zatrudniają 130 osób - nauczycieli, pedagogów, logopedów, innych specjalistów, którzy zapewniają dzieciom w wieku od roku do 6 lat całodzienną opiekę (od 7:00/7:30–18:00) w dobrze przygotowanych i wyposażonych placówkach, z własnymi placami zabaw. Dzieci są podzielone na niewielkie kilkuosobowe grupy wiekowe, z którymi pracuje dwóch nauczycieli – nauczyciel prowadzący oraz nauczyciel wspomagający, którym w grupach młodszych jest drugi nauczyciel, w oddziałach integracyjnych, w których razem z dziećmi w pełni sprawnymi uczą się dzieci z trudnościami - nauczyciel specjalista, a przypadku grup dwujęzycznych - nauczyciel angielskojęzyczny.

  W procesie dydaktyczno-wychowawczym placówki AMK stosują indywidualne podejście do dzieci, uwzględniające jego potrzeby, możliwości i talenty. Wykorzystują przede wszystkim metodę nauki przez zabawę, ale w nauce czytania i pisania stosują innowacyjną metodę glottodydaktyki, a w nauce matematyki „dziecięcą matematykę” prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej. Podczas zajęć dzieci realizują różne projekty dużo eksperymentując i prowadząc różne doświadczenia i obserwacje, podczas których mierzą, ważą, opisują. W każdej dwujęzycznej grupie dzieci uczą się języka angielskiego metodą immersji językowej (CLIL), którą zapewnia obecność nauczyciela anglojęzycznego we wszystkich zajęciach dzieci - podczas nauki, zabawy, posiłków, wycieczek oraz innych zajęć.

  Dwa nowe przedszkola - AMK Inflancka oraz House of Montessori w Royal Wilanów będą zorganizowane i prowadzone zgodnie z wymogami pedagogiki Montessori. Jej elementy są przez AMK stosowane we wszystkich placówkach, co widać w indywidualnym podejściu do dziecka i zasadzie – „pozwólcie mi to zrobić samemu”.

  Przedszkola AMK realizują polską podstawę programową dla wychowania przedszkolnego.

Warszawa0
 • American Elementary School In Gdynia

  Gdynia

  Our Take: American Elementary School In Gdynia

  our take

  American Elementary School in Gdynia (AES) / Amerykańska Szkoła Podstawowa z Wykładowym Językiem Angielskim w Gdyni - to dwujęzyczna szkoła, która od 1992 roku funkcjonuje w gdyńskiej dzielnicy Mały Kack. Realizuje polską podstawę programową, oferując najlepsze tradycje amerykańskich i międzynarodowych placówek oświatowych. Mimo że szkoła liczy około 220 uczniów, oferuje bezpieczne i kameralne środowisko, w którym nauczyciele wspólnie z dziećmi odkrywają prawdę o świecie, motywując je do nauki. W procesie edukacji szkoła reprezentuje podejście holistyczne - dbając o wszechstronny rozwój ucznia, skupia się nie tylko na jego nauczaniu, ale również na kształtowaniu u nich kreatywnego myślenia, umiejętności rozwiązywania problemów, w tym również naukowych, a także rozwijaniu umiejętności interpersonalnych i społecznych. Jednocześnie wzmacnia u uczniów poczucie własnej wartości i pewności siebie. Celem szkoły jest bowiem nie tylko wyposażenie uczniów w wiedzę, ale i wychowanie świadomych młodych ludzi, mających własne zdanie, otwartych na otaczający ich świat, dbających o rozwój intelektualny, fizyczny, emocjonalny, społeczny i etyczny, gotowych do ambitnych wyzwań i zaangażowanych społecznie. Jako placówka dwujęzyczna szkoła kładzie szczególny nacisk na edukację językową – oferując intensywną naukę tego języka już od zerówki (klasa „0”). Z tego względu przy przyjmowaniu dzieci do szkoły jedynie na tym poziomie nie jest wymagana znajomość języka angielskiego. Przy rekrutacji do następnych klas – już tak, i to na poziomie adekwatnym do klasy, do której uczeń aplikuje. Ocenie poddawany jest także poziom wiedzy z języka polskiego i matematyki.

  W AES uczą się dzieci z całego świata, a w szczególności ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Korei, Danii, Rosji, Francji i Polski. Klasy są bardzo małe - na jednego nauczyciela przypada zazwyczaj tylko pięcioro uczniów.

Gdynia0
 • American School of Warsaw

  Konstancin-Jeziorna
  Get to know American School of Warsaw
  Our Kids wywiad:

  Założona w 1953 roku American School of Warsaw jest międzynarodową szkołą działającą w systemie non-profit, gdzie uczą się uczniowie ponad 50 narodowości. ASW oferuje naukę od przedszkola do matury. Szkoła ma status  International Baccalaureate World School, co oznacza, że oferuje program International Baccalaureate (IB) na wszystkich trzech poziomach: Primary Years Programme (PYP), Middle Years Programme (MYP) i Diploma Programme (DP). Studenci mogą uzyskać dyplom IB jako dodatek do amerykańskiego dyplomu ukończenia szkoły średniej. 
  Our Take: American School of Warsaw

  our takeAmerican School of Warsaw — to najstarsza w Polsce szkoła międzynarodowa. Powstała w 1953 r. przy ambasadzie amerykańskiej w Warszawie, w celu umożliwienia nauki w języku angielskim kilkudziesięciu dzieciom obcej narodowości. Obecnie szkoła uczy dzieci i młodzież z 50 krajów świata, głównie z Ameryki i Polski, na wszystkich poziomach edukacji — od przedszkola przez szkołę podstawową i gimnazjum do liceum. Od 2001 roku mieści się w Bielawie, tuż za granicą Warszawy - między Wilanowem a Konstancinem-Jeziorną, gdzie dysponuje nowoczesnym kompleksem edukacyjnym, zapewniającym doskonałe warunki do nauki, rozwijania zainteresowań artystycznych i uprawiania sportu. Kampus posiada m.in. własny teatr z 365 miejscami, kryty basen, trzy sale gimnastyczne, centrum fitness, cztery boiska do piłki nożnej. ASW uczy dzieci w wieku od 3 do 18 lat (od przedszkola do klasy 12) w języku angielskim, zgodnie z amerykańskim programem nauczania. Stosuje również standardy American Education Reach Out (AERO), które zapewniają właściwą realizację amerykańskich programów w szkołach zagranicznych. Uczniowie klas 11 i 12 mają możliwość przygotowania do międzynarodowej matury IB (dwuletni kurs IB DP). ASW oferuje także programy IB na niższych poziomach: IB Primary Years Programme (PYP) i Middle Years Programme (MYP). Szkoła jest akredytowana przez Europejską Radę Szkół Międzynarodowych (ECIS) oraz New England Association of Schools and Colleges (NEASC).

Konstancin-Jeziorna1
 • American School of Wrocław

  Wrocław

  Our Take: American School of Wrocław

  our take

  American School of Wrocław – to działająca od 2011 r. międzynarodowa szkoła, która uczy i wychowuje rocznie około 200 dzieci z 20 krajów świata już od pierwszego roku życia do ukończenia szkoły podstawowej. Przy szkole działa bowiem żłobek, który przyjmuje zaledwie 6-miesięczne dzieci, zapewniając im domową opiekę i komfortowe warunki. Dzieciom w wieku przedszkolnym i szkolnym ASW oferuje naukę zgodną z polską podstawą programową oraz wymaganiami stawianymi szkołom amerykańskim, zgodnie z programami American Core Knowledge, Core Knowledge Sequence i Standardy Common Core State Standards. Na ich podstawie już 3-latki mają codzienne lekcje języka i matematyki, rozwoju społecznego i emocjonalnego, historii i geografii, przyrody, plastyki i muzyki, a dzieci 5-letnie uczą się czytać i pisać, zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Lata edukacji szkolnej to dalsza nauka języków polskiego i angielskiego (dzieci z Polski uczą się języka ojczystego w normalnym zakresie, a obcokrajowcy jako języka obcego), matematyki, informatyki, przyrody, wiedzy o świecie, plastyki, muzyki, wychowania fizycznego. W edukacji językowej szkoła stosuje programy (CKLA – klasy 1-3, oraz Escalate – klasy 4-8), które łączą naukę języka z rozwijaniem wiedzy w zakresie literatury, nauki, socjologii i sztuki, natomiast w nauczaniu innych przedmiotów programy wykorzystujące nowoczesne technologie i rozwiązania informatyczne, takie jak: GO Math!, który pomaga w rozwijaniu podstawowych umiejętności matematycznych; Houghton Mifflin Social Studies, rozwijający kompetencje społeczne i umiejętność krytycznego myślenia oraz ScienceFusion, zapewniający uczniom interaktywne, cyfrowe wsparcie w nauce. Dzięki nim uczniowie mają dostęp do cyfrowych lekcji, wirtualnego laboratorium, licznych filmów oraz animacji i symulacji, pozwalających na uzupełnienie i utrwalenie poznawanych treści.

  Ważnym elementem edukacji są wykonywane podczas lekcji piosenki, prace ręczne i gry, które wspierają rozwój kreatywności u dzieci oraz zapewniają im ruch w czasie nauki. Szkoła organizuje comiesięczne wycieczki.

Wrocław0
 • Branksome Hall

  Toronto

  Our Take: Branksome Hall

  our take 

  Spódniczki w szkocką kratę i koszulki polo, zabytkowe budynki - początkowe wrażenie jest bardzo tradycyjne. Jednak duch szkoły jest bardzo nowoczesny. Branksome ma siostrzany kampus w Korei Południowej oferując opcję nauki za granicą, co dobitnie świadczy o międzynarodowemu nastawieniu. Lista znaczących absolwentek obejmuje liderki świata sztuki, literatury, filantropii. Podobnie jest w samej szkole. Branksome Hall stawia wysoko poprzeczkę, a idealny uczeń to osoba, która podziela podstawową wizję szkoły i jest w stanie funkcjonować w bardzo zróżnicowanym, wymagającym, ekspansywnym środowisku. Szkoła podkreśla cztery podstawowe wartości: poczucie wspólnoty, otwartość na różność, kreatywność i potrzebę ulepszania świata. Niezależna szkoła Branksome Hall kształci 900 dziewcząt na 13-hektarowym kampusie w centrum Toronto. Każdego roku zapewnia ponad 1 milion dol. pomocy finansowej dla uczniów.


   

Toronto0
 • British International School of the University of Łódź

  Łódź
  Get to know British International School of the University of Łódź
  Our Kids wywiad:

  British International School of the University of Łódź (Brytyjska Szkoła Międzynarodowa Uniwersytetu Łódzkiego), założona przez Uniwersytet Łódzki i Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną, zapewnia edukację według brytyjskiego programu nauczania English National Curriculum, od przedszkola do końca liceum. Szkoła ma status Cambridge International School i jest akredytowana przez Cambridge International Examinations, zapewniając możliwość zdobycia kwalifikacji takich jak Cambridge IGCSE, Cambridge International AS i A level, odpowiedników polskiej matury. Jest też członkiem COBIS, globalnej sieci brytyjskich szkół międzynarodowych.
  Our Take: British International School of the University of Łódź

  our takeBritish International School of the University of Łódź (BISUL) - Brytyjska Szkoła Międzynarodowa Uniwersytetu Łódzkiego to prywatna szkoła założona przez Uniwersytet Łódzki i Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną w celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania zagranicznych i polskich pracowników nowopowstałych firm na międzynarodową edukację. Obecnie BISUL prowadzi edukację na wszystkich etapach zgodnie z brytyjską podstawą programową English National Curriculum – w placówce funkcjonują zatem: przedszkole (etapy edukacyjne Nursery i Reception), szkoła podstawowa (dla etapów edukacyjnych - Key Stage 1 i 2), odpowiadająca polskiej sześcioklasowej szkole podstawowej, oraz szkoła średnia, która obejmuje kolejne siedem lat nauki, a tym samym etapy Key Stage 3 (lata nauki 7-9), Key Stage 4 (lata 10-11 i odpowiednik 1-2 klasy naszego LO) oraz Key Stage 5 odpowiadający nauce w 3 i 4 klasie liceum, na którym uczniowie uczą się już wyłącznie wybranych przez siebie przedmiotów i przygotowują do międzynarodowej matury. Szkoła zapewnia możliwość zdobycia kwalifikacji takich jak Cambridge IGCSE, Cambridge International AS i A-level. 
  W trakcie całego cyklu edukacyjnego BISUL - jako Cambridge International School należąca również do globalnej sieci brytyjskich szkół międzynarodowych Council of British International Schools (COBIS), realizuje programy zalecane przez Cambridge dla szkół międzynarodowych, które oprócz doskonałego przygotowania uczniów do studiów wyższych rozwijają również umiejętności i kompetencje, umożliwiające im aktywne funkcjonowanie w innych kulturach i krajach. 
  Szkoła oferuje liczne dodatkowe zajęcia pozalekcyjne uzależnione od zainteresowań dzieci i propozycji rodziców. A ponieważ jest zlokalizowana na terenie kampusu uniwersyteckiego, dysponuje dostępem do dobrze wyposażonych laboratoriów uniwersyteckich i obiektów sportowych, w tym siłowni, basenu i kortów tenisowych.  

Łódź1
 • British International School, Gdansk

  Gdańsk

  Our Take: British International School, Gdansk

  our takeBritish International School, Gdansk – jest międzynarodową szkołą z wykładowym językiem angielskim, która kształci dzieci z ponad 40 różnych krajów świata w wieku od 2,5 do 16 lat. Oferuje naukę w przedszkolu i szkole podstawowej opartą na Narodowym Programie Nauczania Anglii i Walii, dostosowanym dla szkół międzynarodowych, oraz wymagań polskiej podstawy programowej. W przedszkolu realizuje brytyjską podstawę programową - językiem nauczania i komunikacji jest język angielski, a dzieci prowadzone są w trzech grupach -  maluszków (Nursery), dla dzieci w wieku 2,5-4 lat, starszaków (Reception), dla dzieci w wieku 4-5 lat, oraz klasa „0” dla sześciolatków. 
  W szkole podstawowej dzieci uczą się zgodnie z brytyjską i polską podstawą programową, a zajęcia są prowadzone głównie metodą projektową. Wszystkie przedmioty oprócz języków obcych nauczane są w języku angielskim, a uczniowie są przygotowywani do polskiego egzaminu ósmoklasisty. Przedmiotami, na które szkoła zwraca szczególną uwagę są język angielski (w tym literatura angielska), matematyka oraz polski. Oczywiście, inne przedmioty, takie jak informatyka, przyroda, nauki społeczne są również nauczane, ale w zakresie podstawowym. Warto podkreślić, że wśród tych przedmiotów znajduje się drama - przedmiot, który znakomicie rozwija myślenie twórcze, umiejętność pracy zespołowej, uczy sztuki autoprezentacji oraz wzmacnia wiarę w siebie. Naukę urozmaica szeroki wybór zajęć pozalekcyjnych, takich jak plastyka, zajęcia teatralne, języki obce – do wyboru: hiszpański, rosyjski, francuski, niemiecki, mandaryński, oraz zajęcia sportowe, muzykę czy szachy. Dodatkowo raz w miesiącu szkoła organizuje różnorodne wycieczki dla wszystkich uczniów i wyjścia klasowe, które poszerzają program nauczania. 

Gdańsk0
 • British Primary School of Wilanow

  Warszawa
  Get to know British Primary School of Wilanow
  Our Kids wywiad:

  British Primary School of Wilanów to międzynarodowa szkoła na warszawskim Wilanowie, oferująca edukację według angielskiego programu nauczania od żłobka do klasy 8.
  Our Take: British Primary School of Wilanow

  our takeBritish Primary School of Wilanow (BSW) — to szkoła międzynarodowa na nowo powstałym osiedlu warszawskiej dzielnicy Wilanów, przy ul. Ks. Prymasa A. Hlonda 12, tuż obok Świątyni Opatrzności. Placówka funkcjonuje jako szkoła podstawowa z oddziałami przedszkolnymi, ale w niedalekiej przyszłości planuje uruchomienie liceum ogólnokształcącego, które zapewni młodzieży naukę do 18 roku życia i możliwość zdania międzynarodowej matury, a uczniom uczęszczającym do szkoły kontynuowanie nauki. Obecnie w szkole uczą się dzieci w wieku przedszkolnym (od 2,5 roku życia) oraz młodszych klas szkoły podstawowej, pochodzące z różnych krajów świata i Polski. W procesie dydaktyczno-wychowawczym szkoła opiera się na brytyjskim programie nauczania oraz wytycznych polskich władz oświatowych. Szkoła jest członkiem Rady Brytyjskich Szkół Międzynarodowych (Council of British International Schools — COBIS), w pełni realizując standardy edukacyjne wyznaczone przez tę organizację. Przeszła także akredytację akredytacji uzyskując prawo do tytułu szkoły, która ma prawo realizować program “Cambridge Assessment International Education” (w skrócie Cambridge). Nauka jest prowadzona w języku angielskim (poza lekcjami polskiego i innych języków). Dzieciom, które nie znają dobrze języka angielskiego, szkoła zapewnia intensywne kursy językowe i dodatkowe wsparcie podczas lekcji. Szkoła zwraca uwagę na pracę społeczną i charytatywną na rzecz społeczności.

Warszawa1
 • Canadian School of Warsaw

  Warszawa
  Get to know Canadian School of Warsaw
  Our Kids wywiad:

  Międzynarodowa szkoła The Canadian School of Warsaw mieści się na trzech kampusach na Mokotowie, gdzie oferuje kształcenie na poziomie edukacji wczesnoszkolnej (w przedszkolu przy ul. Krasickiego 53) i szkolnej (w szkole podstawowej przy ul. Bełskiej 7 oraz w gimnazjum przy ul. Olimpijskiej 11), łącząc polską podstawę programową z międzynarodowym programem IB - Primary Years Programme (PYP) opracowanym przez organizację International Baccalaureate Organization (IBO) i przygotowując uczniów do egzaminów Preliminary English Test (PET), First Certificate (FCE) i Cambridge English Advanced (CAE). W szkole językiem wykładowym jest język angielski, jednakże dzieci uczą się w trzech podstawowych językach: polskim, angielskim i francuskim. Mogą też poznawać inne języki, takie jak hiszpański czy niemiecki. 
  Our Take: Canadian School of Warsaw

  our takeThe Canadian School of Warsaw - głównym celem tej międzynarodowej szkoły jest wykształcenie językowe uczniów aby potrafili biegle posługiwać się dwoma językami, co pozwoli im odnosić sukcesy w globalnym społeczeństwie. Szkoła realizuje te cele zarówno na poziomie edukacji wczesnoszkolnej (w przedszkolu przy ul. Krasickiego 53), jak i szkolnej (w szkole podstawowej przy ul. Bełskiej 7), w starej części Mokotowa. Placówki Canadian School of Warsaw pracują zgodnie z założeniami polskiego programu edukacyjnego oraz międzynarodowego programu Primary Years Programme (PYP) opracowanego przez organizację International Baccalaureate (IB). Uczniowie szkoły podstawowej obok realizacji PYP są jednocześnie przygotowywani do egzaminów Preliminary English Test (PET), First Certificate (FCE) i Cambridge English Advanced (CAE). W szkole językiem wykładowym jest język angielski, jednakże dzieci uczą się w trzech językach: polskim, angielskim i francuskim. Mogą też poznawać inne języki, takie jak hiszpański, niemiecki. Bogatą ofertę językową uzupełniają ponadprogramowe zajęcia z zakresu nauk ścisłych, społecznych, kultury, sztuki, a także zajęcia muzyczne, rytmiczne i sportowe.

Warszawa1
 • Centrum Edukacyjne PROMAR

  Rzeszów

  Our Take: Centrum Edukacyjne PROMAR

  our take

  Centrum Edukacyjne PROMAR – to prywatna placówka oświatowa, wyspecjalizowana w edukacji językowej dzieci, młodzieży i dorosłych. W zakresie edukacji podstawowej prowadzi przedszkole i szkołę podstawową. Przedszkole Anglojęzyczne to placówka realizująca polską podstawę programową, która w zakresie edukacji językowej stosuje własny program nauczania wykorzystujący naturalne zdolności dziecka do uczenia się języków obcych oraz metodę całkowitego zanurzenia w języku (Total Immersion). W praktyce tygodniowego cyklu edukacyjnego wygląda to tak, że przez 11 godzin zajęcia są prowadzone przez nauczycieli wychowania przedszkolnego mówiących biegle po angielsku, a przez kolejne 5 godzin lekcje odbywają się z native spikerem. A to oznacza, że dzieci uczą się i bawią w środowisku języka angielskiego i już po krótkim czasie potrafią się swobodnie komunikować, wyrażać myśli, potrzeby i emocje po angielsku.

  1. intensywną edukację językową mogą też liczyć uczniowie Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej PROMAR, która stawia sobie za cel wykształcenie obywateli świata z łatwością posługujących się językiem angielskim oraz językiem hiszpańskim jako drugim. W związku z tym szkoła oferuje naukę tych języków już od I klasy, a zajęcia są prowadzone zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Odbywa się to tak, że lekcje komputerowe, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego są w całości prowadzone po angielsku, przyroda, matematyka i historia świata naprzemiennie w języku polskim i angielskim, natomiast język polski oraz historia i geografia Polski są nauczane po polsku.

  Centrum Edukacyjne PROMAR to jedna z największych szkół językowych na Podkarpaciu. Prowadzi naukę języków obcych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zarówno w cyklu dziennym, jak i popołudniowym. Dysponuje nowoczesnym, dobrze wyposażonym kampusem.

Rzeszów0
 • Chrześcijańska Szkoła Samuel

  Warszawa

  Our Take: Chrześcijańska Szkoła Samuel

  our take

  Chrześcijańskie Przedszkole, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum „Samuel” – to istniejący od ponad 10 lat zespół placówek edukacyjnych skupiających „nauczycieli, rodziców i dzieci, których łączy miłość do Boga i pragnienie życia zgodnie z wartościami biblijnymi”. Szkoła kształci dzieci ze środowisk wielokulturowych, pochodzących z rodzin polskich i zagranicznych, zarówno katolickich, jak i protestanckich, zapewniając im zrównoważony rozwój intelektualny, duchowy, fizyczny, emocjonalny, artystyczny i społeczny, w myśl zasady „Wdrażaj chłopca w prawidła jego drogi, a nie zejdzie z niej i w starości” (Biblia Tysiąclecia, Stary Testament, Ks. Przysłów - 22.6).

  W nauczaniu, którego podstawę stanowią wymogi programowe polskich władz oświatowych, realizują idee kształcenia chrześcijańskiego. - Promujemy to, co naprawdę liczy się w życiu naszych dzieci i ma wpływ na ich przyszłość: chrześcijańskie wartości, rodzina, jasny cel w życiu, pomoc drugiemu człowiekowi, odpowiedzialność – podkreśla dr Elżbieta Bednarz, dyr. szkoły. W ramach „edukacji z wartościami” szkoła oferuje zaangażowaną naukę (m.in. 5 godz. angielskiego), kameralne klasy, udział w wycieczkach i międzynarodowych projektach, dyscyplinę i liczne zajęcia dodatkowe, takie jak kreatywne myślenie, retoryka, robotyka, programowanie, szachy czy piłka nożna i unihokej. Szkoła pomaga rodzinom preferującym edukację domową (tzw. homeschooling), udostępniając im materiały dydaktyczne oraz m.in. organizując szkolenia dla rodziców i konsultacje nauczycieli, a także przeprowadzając egzaminy.

  Placówki „Samuel” są otwarte dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - zarówno z niepełnosprawnościami, w tym autyzmem i Zespołem Aspergera, mutyzmem selektywnym, jak też dysleksją rozwojową i innymi. Mieszczą się w nowoczesnym, dobrze wyposażonym obiekcie na terenie warszawskiego osiedla Grochów (dzielnica Praga Południe). Są prowadzone przez Stowarzyszenie Edukacyjne Integracja skupiające środowiska chrześcijańskie Warszawy.

Warszawa0
 • Cracow International School

  Kraków

  Our Take: Cracow International School

  our take

  Cracow International School to szkoła, której misją jest wychowanie silnych, wszechstronnie wykształconych ludzi, z powodzeniem radzących sobie we współczesnym świecie, a jednocześnie wrażliwych i zaangażowanych społecznie. Symbolizując działalność wychowawczo-dydaktyczną szkoły i jej atuty CIS odwołuje się do drzewa cis, bo tak jako ono jest wyjątkowa i daje uczniom solidne podstawy do dalszego rozwoju. Kształci uczniów charakteryzujących się niepowtarzalnymi cechami i umiejętnościami, potrafiących pracować indywidualnie i zespołowo, żyć i rozwijać się zarówno w Polsce, jak i w wielokulturowym środowisku zagranicznym, gotowych poświęcić się dla innych. Przymioty te odzwierciedlają jednocześnie sposób pracy szkoły, która skupia się na każdym uczniu, dbając o jego rozwój społeczny, intelektualny, emocjonalny i fizyczny. Zwraca przy tym szczególną uwagę na rozwój kompetencji językowych, zwłaszcza w zakresie języka angielskiego, którego dzieci uczą się codziennie już od przedszkola. Edukacja ta przebiega bezstresowo, ponieważ w początkowym okresie - w przedszkolu i podczas edukacji wczesnoszkolnej - szkoła stosuje programy oparte na zabawie. W trakcie tej „zabawy”, która angażuje wszystkie dzieci, nauczyciele realizują cele dydaktyczne i wychowawcze, a uczniowie obok języka obcego poznają kolejne partie materiału i zyskują umiejętności społeczne.

  Zarówno w przedszkolu, jak i w szkole podstawowej realizowany jest program Cambridge Primary, przeznaczony dla szkół międzynarodowych, który zakładając wszechstronny rozwój uczniów, skupia się na nauce języka angielskiego, matematyki i przedmiotów ścisłych. W CIS są one prowadzone w całości w języku angielskim. Program Cambridge jest dostosowany do podstawy programowej danego kraju, tym samym CIS w pełni realizuje polską podstawę programową, a uczniowie na koniec każdej klasy otrzymują polskie świadectwa ukończenia kolejnej klasy.

Kraków0
 • Cuda na kiju - Leśne przedszkole językowe

  Warszawa

  Our Take: Cuda na kiju - Leśne przedszkole językowe

  our take

  Przedszkole leśne „Cuda na kiju”– to nietypowa placówka edukacyjna, wykorzystująca w procesie edukacji i wychowania naturalne warunki, jakie stwarza przyroda, oraz ciekawość świata towarzyszącą dzieciom. Placówka realizuje autorski program „Cuda na Kiju. Leśne przedszkole po francusku”, czerpiąc z różnych metod i nurtów edukacyjnych, zapewniających wszechstronny rozwój dziecka, głównie z nauk Janusza Korczaka oraz dr Marii Montessori. Większość zajęć prowadzona jest w lesie, w którym placówka tak naprawdę jest zlokalizowana. W programie zajęć nie ma złej aury - odbywają się one na dworze zarówno podczas słonecznej pogody, jak i w czasie deszczu czy mrozu. W myśl pedagogiki Montessori przyroda to źródło inspiracji, obserwacji, zachwytu, miejsce zabawy i naturalnego doświadczania zjawisk. Budynek przedszkola służy więc głównie jako miejsce, w którym dzieci odpoczywają, jedzą posiłki i przygotowują się do dalszych zajęć. Każdy dzień to kolejna porcja przygody, obserwowania i doświadczania otaczającego świata, uczenia się współpracy i samodzielności, rozwijania umiejętności komunikacyjnych, zainteresowań i sprawności ruchowej, dbania o środowisko naturalne, a przede wszystkim świetnej zabawy, nad którą czuwają wychowawcy, bacznie obserwując dzieci, ukierunkowując je i wspierając w poszukiwaniach. Podczas tej „zabawy” dzieci w sposób naturalny uczą się języków francuskiego i polskiego, co znacznie ułatwia to, że towarzyszy im stale dwóch opiekunów - francuskojęzyczny i polskojęzyczny. Nauczany jest też język angielski. 

  Przedszkole jest kameralne – prowadzi tylko jedną grupę dzieci w wieku od 3 do 7 lat, która może liczyć maksymalnie 15 osób. Poza pomocami, których dostarcza przyroda, dysponuje salą edukacyjną z typowymi dla wolnej edukacji pomocami dydaktycznymi (drewniane skrzynki, deski, kamienie itd.). Mimo tak niecodziennego podejścia do nauczania placówka w pełni realizuje podstawę programową, a dzieci są przygotowane do nauki zarówno w szkole polskiej, jak i francuskiej. I nie chorują.

Warszawa0
 • Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa ATUT Fundacji Edukacji Międzynarodowej

  Wrocław

  Our Take: Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa ATUT Fundacji Edukacji Międzynarodowej

  our take

  Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa ATUT – to funkcjonująca od 1990 r. we Wrocławiu niepubliczna szkoła prowadzona przez Fundację Edukacji Międzynarodowej (FEM), która uczy dzieci z Polski i zza granicy. Jako jedna z nielicznych szkół podstawowych w Polsce i w Europie kształci uczniów zgodnie z międzynarodowym programem Middle Years Programme, ustalonym przez organizację International Baccalaureate. Zadaniem MYP jest przygotowanie dzieci do programu międzynarodowej matury (Diploma Programme), a w przyszłości nauki i wykonywania zawodu w dowolnie wybranym zakątku świata. W związku z tym program szkoły łączy w sobie metody i treści edukacyjne wymagane w najbardziej rozwiniętych krajach z wymaganiami polskiej podstawy programowej. Najważniejszym elementem programu szkoły jest dwujęzyczność, a zwłaszcza wyposażenie dzieci w doskonałą znajomość języka angielskiego. Jest on nauczany w oparciu o autorskie programy już od „zerówki”. W kasach I-III odbywają się lekcje „Play & Learn”, podczas których dzieci, zapoznając się z treściami nauczania wczesnoszkolnego oraz bawiąc się, uczą się języka. Od klasy IV nauka angielskiego jest prowadzona metodą zanurzenia językowego (CLIL), która polega przede wszystkim na tym, że takie przedmioty, jak matematyka, przyroda, biologia, geografia, chemia, fizyka oraz przedmioty artystyczne są nauczane po angielsku. Ważne miejsce w edukacji zajmują też język niemiecki i język hiszpański.

  Zgodnie z filozofią szkół IB ATUT stosuje holistyczne podejście do nauczania oraz celów wychowawczych. Wśród nich najważniejsze to wykształcenie osób otwartych na świat, zaangażowanych społecznie, którym nie brakuje pewności siebie i poczucia własnej wartości, a jednocześnie są tolerancyjne, szanują inne kultury oraz wszelkie objawy odmienności oraz są wrażliwe na otaczający je świat i sprawy społeczne. Promuje też zdrowy tryb życia, oferując Program Sportowy „Wolves” obejmujący wiele dyscyplin sportowych i wszystkich uczniów szkół FEM. Zmagania sportowe a jednocześnie zabawa w wielokulturowym środowisku wpływają nie tylko na rozwój fizyczny dzieci, ale i społeczny, motywując je do rozwoju.

  Absolwentom szkoły podstawowej FEM proponuje naukę w Międzynarodowym Liceum Ogólnokształcącym i międzynarodową maturę IBDP.

Wrocław0
 • Gdańska Szkoła Podstawowa

  Gdańsk,

  Our Take: Gdańska Szkoła Podstawowa

  our take

  Gdańska Szkoła Podstawowa „Lingwista” im. Zjednoczonej Europy- to prywatna szkoła reprezentująca holistyczne podejście do nauczania, w której każdy uczeń jest zdolny, a zadaniem wysoko wykwalifikowanej kadry jest tworzenie mu odpowiednich i bezpiecznych warunków do rozwoju. Kształci młodych patriotów pełnych zapału do nauki i realizacji wielkich celów życiowych, kreatywnych, twórczych, samodzielnych, jednocześnie myślących o innych. Ma charakter integracyjny, w którym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi znajdują odpowiednie wsparcie i są otaczane opieką specjalistów. Poprzez autorski program „starsza siostra, starszy brat"szkoła integruje również dzieci młodsze ze starszymi. Jednocześnie wdrażając program Szkoły Promującej Zdrowie, dba o zdrowie fizyczne, psychiczne, społeczne i duchowe dzieci. 

  W procesie nauczania szkoła realizuje polską podstawę programową. Kształci zarówno w zakresie nauk ścisłych, jak i humanistycznych, umożliwiając uczniom realizację zainteresowań artystycznych. 

  Szczególny nacisk kładzie na nauczanie języków obcych – dzieci uczą się języka angielskiego od klasy pierwszej w wymiarze 5 godzin tygodniowo, a od klasy IV języka niemieckiego lub hiszpańskiego. W tym roku szkoła rozpocznie naukę w systemie dwujęzycznym, co oznacza, że część zajęć będzie prowadzonych w języku angielskim. Podstawowymi formami nauczania są projekt, eksperyment i doświadczenie, rozwijające w dzieciach chęć poznawania. Wiele z nich jest wykonywanych w zaprzyjaźnionych instytucjach i ośrodkach naukowych, takich jak Centrum Hevelianum, Centrum Nauki Experyment czy Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego lub wspólnie z nimi. Uczniowie są też zaangażowani w różne projekty na rzecz społeczności lokalnej lub miasta.

  Szkoła jest jedną z wielu placówek edukacyjnych prowadzonych przez spółkę Oświata-Lingwista Nadbałtyckie Centrum Edukacji. Spółka prowadzi również m.in. Przedszkole „Lingwista”, Gdańską Szkołę Podstawową im. Hymnu Narodowego z klasami gimnazjalnymi” oraz Akademickie Liceum Ogólnokształcące „Lingwista”, zapewniając tym samym ciągłość procesu edukacji opartego na autorskich metodach nauczania.

Gdańsk,0
 • International American School of Warsaw

  Warszawa
  Get to know International American School of Warsaw
  Our Kids wywiad:

  International American School of Warsaw to pierwsza prywatna amerykańska szkoła okresu postkomunistycznego w Polsce założona w 1989 roku. I.A.S. oferuje edukację od przedszkola do matury.
  Our Take: International American School of Warsaw

  our takeInternational American School of Warsaw (IAS) - jest jedną z najstarszych międzynarodowych szkół prywatnych w Polsce. Powstała w 1989 roku. Mieści się na warszawskim Ursynowie, gdzie posiada dwa nowoczesne kampusy. W jednym z nich funkcjonuje Lower School, przeznaczona dla dzieci młodszych - od przedszkola do III klasy szkoły podstawowej, w drugim uczą się dzieci z klas starszych szkoły podstawowej (klasy 4-6), gimnazjaliści (klasy 7-9) i młodzież licealna (klasy 10-12). IAS to typowa szkoła międzynarodowa, w której gros uczniów to obcokrajowcy, choć są także dzieci Polaków, którzy myślą o międzynarodowej karierze dla swoich dzieci. Z tego względu szkoła realizuje szeroki program nauczania oparty wprawdzie na polskiej podstawie programowej, jednak wykorzystuje także wybrane elementy z systemów innych krajów.. Pozwala to uczniom polskim na kontynuowanie nauki w dowolnie wybranej szkole, w tym również w szkole polskiej. Językiem wykładowym jest język angielski, a dla uczniów z Polski również język polski (w zakresie obowiązkowych przedmiotów). Uczniowie mają też możliwość nauki dodatkowych języków, tj. niemieckiego i francuskiego. Ze względu na wielokulturowy charakter społeczności uczniowskiej i pracowników szkoły angielski jest też podstawowym językiem komunikacji na przerwach i w czasie wolnym. W procesie edukacji szkoła kładzie również nacisk na rozwijanie umiejętności matematycznych, kształtowanie umiejętności komunikacyjnych, społecznych oraz wychowanie w duchu tolerancji i współpracy. Dzięki akredytacjom International Baccalaureate (IB), Northwest Accreditation Commission (NWAC) oraz polskiego ministerstwa edukacji IAS jako jedna z nielicznych szkół w Polsce, która daje licealistom możliwość wyboru programu maturalnego spośród American High School Diploma i SAT, Diploma Programme IB lub matury polskiej, i zdania takiej właśnie matury.

Warszawa1
 • International European School Warsaw

  Warszawa

  Our Take: International European School Warsaw

  our takeInternational European School Warsaw (IES) - Międzynarodowa Szkoła Europejska w Warszawie to istniejąca od 15 lat szkoła, której celem jest wychowanie przygotowanych do wyzwań XXI wieku obywateli zjednoczonej Europy i świata. Stosuje system wychowawczy oparty na tradycji chrześcijańskiej Europy oraz ogólnoludzkich wartościach humanistycznych. Na wszystkich poziomach edukacji – w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, mieszczących się w nowoczesnym, pięknie położonym kampusie na terenie warszawskiej dzielnicy Wilanów. Kształci międzynarodowe dzieci zgodnie z programami nauczania określonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i British National Curriculum, a także zasadami kształcenia środowisk wielokulturowych, wyznaczonymi przez organizację International Baccalaureate (IB). W gimnazjum i liceum IES realizowany jest program małej i dużej matury brytyjskiej (IGCSE i Advanced Level), a na poziomie liceum również program międzynarodowej matury Diploma Programme IB. Językami wykładowymi w szkole są: angielski i polski, w którym dzieci polskie uczą się historii i geografii Polski oraz religii. Uczniowie mogą też poznawać inne języki obce, takie jak francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, w tym wybrany język ojczysty. Ważne miejsce w życiu szkoły zajmuje wymiana międzynarodowa, realizowana podczas obozów językowych i sportowych w trakcie roku szkolnego, a także w czasie ferii.

Warszawa0
 • International High School of Wrocław

  Wrocław

  Our Take: International High School of Wrocław

  our take

  International High School of Wrocław

  International High School of Wroclaw – to istniejące od zaledwie kilku lat międzynarodowe liceum ogólnokształcące, które czerpie z blisko 30-letnich doświadczeń funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych przez Fundację Edukacji Międzynarodowej (FEM). Tak jak one należy do IB World School, stanowiąc naturalną kontynuację kształcenia w systemie programu edukacyjnego International Baccalaureate. Wychowankowie WIS oraz dwujęzycznych szkół ATUT mogą więc kontynuować naukę IB, a co najważniejsze – przejść kurs Diploma Programme i zrobić międzynarodową maturę, zyskując możliwość studiowania w najlepszych uczelniach świata. Liceum jest otwarte dla uczniów zagranicznych i z Polski. Nauka jest podzielona na dwa etapy - pierwszy rok to czas realizacji programu kształcenia ogólnego, wyznaczonego przez polskie władze oświatowe oraz wytyczne programu IB. Zajęcia są prowadzone w językach polskim i angielskim, a młodzież poznaje nowy sposób uczenia się polegający głównie na badaniu i dociekaniu. Kolejne dwa lata nauki to realizacja programu Diploma Programme. W pełni odpowiada on poziomowi kształcenia licealnego, z tym że nauka odbywa się w języku angielskim (oraz w języku ojczystym ucznia) i jest prowadzona w 6 grupach przedmiotowych, spośród których uczniowie wybierają 3, których chcą się uczyć oraz ich zakres. Zazwyczaj są one później przedmiotami zdawanymi na maturze. Jednocześnie uczniowie realizują pracę badawczą (Extended Essay), program rozwoju (CAS) oraz kurs teorii wiedzy (TOK), które uczą ich przede wszystkim wykorzystywania wiedzy w praktyce, dążenia do wyznaczonych celów oraz autoprezentacji. Podstawowym celem programu edukacyjnego IHSW jest kształtowanie obywateli świata - świadomych, krytycznych, kreatywnych, komunikatywnych, zdolnych do samodzielnego rozwoju, a jednocześnie tolerancyjnych i wrażliwych na problemy drugiego człowieka. Po obowiązkowych zajęciach szkoła proponuje uczniom m.in. koła zainteresowań, zajęcia językowe, artystyczne, teatr, taniec, squash-a, słowem aktywność naukową, artystyczną i sportową, które wspierają ich wszechstronny rozwój.

Wrocław0
 • International Montessori Academy Wrocław

  Mokronos Górny

  Our Take: International Montessori Academy Wrocław

  our takeInternational Montessori Academy – to zespół placówek edukacyjnych inspirowanych metodami nauki i wychowania dr Marii Montessori. Na każdym poziomie edukacji – od żłobka do szkoły podstawowej zapewnia dzieciom naukę w bezpiecznym mikroświecie Montessori, w którym mogą one się rozwijać zgodnie z fazami rozwoju. Składają się nań nie tylko specjalnie urządzone i wyposażone sale lekcyjne, ale również ogród z roślinami i zwierzętami, o które dzieci muszą dbać. Praca w ogrodzie, opieka nad zwierzętami zapewnia im nie tylko odpowiednią porcję ruchu na świeżym powietrzu, ale i kontakt z przyrodą, ucząc odpowiedzialności i samodzielności. Ogród to również miejsce zabawy i rozwijania koordynacji ruchowej, umiejętności społecznych i komunikacyjnych. W bezpiecznym środowisku dzieci zdobywają kolejne umiejętności i wiedzę. Pracują same lub w niewielkich grupach – w myśl zasady – pozwólcie mi to zrobić samemu. Wspiera je w tym nauczyciel, który podąża za dzieckiem, dostosowując program do jego możliwości i tempa pracy. W montossariańskiej szkole dzieci mogą popełniać błędy, ponieważ są one traktowane jako naturalny proces uczenia się. Inny jest też system oceniania, w którym najważniejsza jest informacja o tym co już uczeń wie, a nad czym powinien jeszcze popracować. Zarówno przedszkole, jak i szkoła realizują wymagania programowe polskich władz oświatowych, wytyczne British Curriculum oraz programu szkół Cambridge, do których grona akademia obecnie aplikuje. Jednocześnie we wszystkich klasach szkoły podstawowej realizuje program dwujęzyczności, zgodnie z wytycznymi Cambridge Bilingual Education. Zapewniając uczniom stały kontakt z żywym językiem, szkoła wykorzystuje różne metody, takie jak zanurzenie językowe (immersja), zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe (CLIL) czy CLT, w której najważniejszy jest cel komunikacyjny, a nie poprawne mówienie czy pisanie. Szkoła, mimo montesorriańskiego rodowodu, kładzie nacisk na rozwój kompetencji cyfrowych uczniów. W tym celu m.in. przystąpiła do programów Microsoft Innovative Educator (MIE) oraz Cogito 21.

Mokronos Górny0
 • International School of EKOLA

  Wrocław

  Our Take: International School of EKOLA

  our takeZespół Szkół EKOLA, działająca w dwóch lokalizacjach, oferuje naukę na poziomach podstawowym oraz licealnym w trzech placówkach: Szkoła Podstawowa Ekola, Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące oraz International School of Ekola, gdzie realizowany jest program matury międzynarodowej IB (IB DP, czyli IB Diploma Programme).  W misję szkoły wpisana jest wszechstronna edukacja, której częścią - obok realizacji podstawy programowej, działań ekologicznych i społecznych oraz aktywności fizycznej - są także działania artystyczne. Na szczególną uwagę zasługują projekty interdyscyplinarne z zakresu kultury oraz liczne akcje społeczne. W Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym wszystkie przedmioty nauczane są według podstawy programowej MEN. Uczniowie mogą w trakcie nauki przejść do klas z programem matury IB. W klasie 1 i 2 uczą w większości nauczyciele, którzy prowadzą zajęcia również w klasach z programem IB - z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu IB. International School of Ekola przygotowuje uczniów do matury IB. Zapisy do szkół prowadzone są przez cały rok.

Wrocław0
 • International School of Krakow (ISK)

  Kraków

  Our Take: International School of Krakow (ISK)

  our take

  International School of Krakow / Międzynarodowa Szkoła Krakowska (ISK): duża prywatna szkoła, w której obecnie uczy się 283 uczniów reprezentujących 33 kraje. Istnieje od 1993 r., została założona przez Ambasadę Stanów Zjednoczonych w Polsce. Tworzy międzynarodowe środowisko, które wspiera rozwój umiejętności kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów. Szkoła koncentruje się na indywidualnych potrzebach uczniów, rozwoju ich umiejętności (zwłaszcza matematycznych) i zainteresowań oraz edukacji językowej. Oferuje naukę w języku angielskim dzieciom mówiącym po angielsku. Nie oznacza to, że szkoła jest niedostępna dla dzieci polskich oraz dla tych uczniów, dla których angielski jest językiem obcym – dla nich realizowany jest program EAL, dzięki któremu dzieci i młodzież szybko nadrabiają dystans dzielący je do uczniów anglojęzycznych.

  Prowadzi edukację na wszystkich etapach w amerykańskim systemie K-12 – od przedszkola (dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat), poprzez szkołę podstawową (klasy od 0 do 5), do szkoły średniej, która obejmuje gimnazjum (klasy 6-8) i liceum (klasy 9-12). Na koniec edukacji licealnej uczniowie otrzymują dyplom ISK, który jest warunkowany zdobyciem odpowiedniej liczby punktów za odbyte kursy w trakcie czteroletniej nauki. Uczniowie mają również możliwość ukończenia kursu i zrobienia międzynarodowej matury International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP) oraz Advanced Placement (AP).

  Szkoła Krakowska jest akredytowana przez Radę Szkół Międzynarodowych (The Council of International Schools) w Europie, Stowarzyszenie Szkół Nowej Anglii (The New England Association of Schools and Colleges) oraz Stowarzyszenie Szkół Europy Środkowej i Wschodniej (Central and Eastern European Schools Association - CEESA), wspierane przez Departament Stanu USA. ISK jest oficjalnym centrum egzaminacyjnym College Board. Uczniowie szkół średnich zdają egzaminy PSAT, SAT I i SAT II.

Kraków0
 • International Trilingual School of Warsaw

  Warszawa
  Get to know International Trilingual School of Warsaw
  Our Kids wywiad:

  Dwujęzyczność i wielojęzyczność, jak pokazują jednoznacznie liczne badania, ma niezwykle pozytywny wpływ na rozwój mózgu, zdolności poznawczych i funkcjonowanie intelektualne człowieka, włącznie z okresem starzenia się. W żłobkach, przedszkolach i szkołach podstawowych International Trilingual School of Warsaw, która otworzyła także ostatnio kampus w Krakowie, kształci się dzieci trójjęzyczne w różnych konfiguracjach języków angielskiego, polskiego, francuskiego, hiszpańskiego i chińskiego.
  Our Take: International Trilingual School of Warsaw

  our take

  International Trilingual School of Warsaw (ITSW) kładzie duży nacisk na wielojęzyczność. Zanurzenie w języku (immersja) zaczyna się od żłobka, kiedy jest bardziej spontaniczna i daje najlepsze rezultaty. Językami wykładowymi szkoły są angielski, polski, francuski, hiszpański, chiński i japoński. ITSW ma trzy lokalizacje w Warszawie: przy ul. Karowej (żłobek, przedszkole) i ul. Jana Styki (żłobek, przedszkole) oraz Królowej Aldony i Alfreda Nobla, gdzie ma swoją siedzibę szkoła podstawowa. Uczniowie są wielu różnych narodowości. ITSW oferuje edukację dla dzieci w wieku od 1 do 15 lat. Program trójjęzyczny opiera się na porównaniu programów nauczania w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Polsce, Hiszpanii i Francji.


   

Warszawa1
 • J. Addison School

  Markham

  Our Take: J. Addison School

  our takeJ. Addison School została założona w 2002 roku, aby służyć zarówno uczniom kanadyjskim, jak i zagranicznym. Szkoła dysponuje nowoczesnymi i obszernym zapleczem, w tym internatem i programami wsparcia stworzonymi specjalnie z myślą o potrzebach studentów spoza Kanady. Szkoła współpracuje blisko z York University. Współpraca między nimi z biegiem lat wzrosła, m.in. stworzono unikalne stypendia i staże dla uczniów szkół średnich, i prawdopodobnie nadal będzie się nasilała wraz z ukończeniem budowy kampusu York University-Markham Center. Lee Vendetti, dyrektor szkoły J. Addison, powiedział: „Ta współpraca oferuje wszystkim kluczowym graczom w obu instytucjach możliwość dzielenia się wiedzą i zasobami, co sprawi, że przejście na uniwersytet i wkroczenie do świata pracy stanie się bardziej płynne". J. Addison School jest idealna dla uczniów, którzy znakomicie się czują w środowisku międzynarodowym, stawiającym poważne wyzwania i nastawionym na osiągnięcia akademickie, i którzy zamierzają kontynuować naukę na uczelniach wyższych.

Markham0
 • Kolumbus

  Błonie

  Our Take: Kolumbus

  our take

  Szkoła Podstawowa KOLUMBUS to prywatna placówka zlokalizowania w Błoniu. Ma kameralny charakter, jej misją jest tworzenie małej społeczności nauczycieli, uczniów i rodziców, gdzie nikt nie jest anonimowy.

  Szkoła stawia na innowacyjne metody nauczania. Nie ma dzwonków, o przerwach między zajęciami decydują nauczyciele, dostosowując je do poziomu aktywności dzieci. Placówka zapewnia także możliwość odrabiania lekcji w ciągu dnia, dzięki czemu uczniowie nie muszą nosić tornistrów. W klasach I-III obowiązuje także niestandardowy system ocen - śródroczne i roczne oceny z zajęć edukacyjnych mają charakter opisowy. Zawierają informacje na temat poziomu wiedzy i umiejętności oraz perspektyw w dalszej nauce i rozwoju. W ocenianiu bieżącym stosowane jest ocenianie kształtujące. Uczniowie otrzymują informacje zwrotne na temat nauki i pracy, nie ma ocen sumujących.

  Wybrane przedmioty są w szkole traktowane priorytetowo. Jednym z nich jest matematyka, której szkoła uczy już dzieci w wieku przedszkolnym. W ramach programu działa Akademia Bystrzaków –bezpłatne zajęcia skierowane do przedszkolaków zapisanych do klasy pierwszej na kolejny rok szkolny. Wszyscy uczniowie uczęszczają na zajęcia szachowe.

  Duży nacisk kadra nauczycielska kładzie na znajomość języka angielskiego i hiszpańskiego. Lekcje z języka obcego odbywają się 5 razy w tygodniu. W klasach VII i VIII nauka języków przyjmuje inny wymiar, dzieci nie uczą się już języków, a przedmiotów wykładanych w tych językach.

  Pod koniec każdego roku uczniowie mogą przystępować do egzaminów Cambridge z języka angielskiego.

Błonie0
 • Korczakowska Szkoła Marzeń

  Warszawa

  Our Take: Korczakowska Szkoła Marzeń

  our takeKorczakowska Szkoła Marzeń - Niepubliczna Szkoła Podstawowa to pierwsza w Warszawie Akademicka Szkoła Podstawowa założona i prowadzona przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka. Mieści się w zachodniej części dzielnicy Ochota.
  Placówka realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego ośmioletniej szkoły podstawowej. Misją szkoły jest zapewnienie indywidualnego rozwoju każdemu dziecku, dlatego stawia na autorskie rozwiązania wychowawcze i edukacyjne. Dzieci uczą się w małych grupach, liczących maksymalnie do 12 uczniów, lekcje nie mają określonego czasu trwania i nie kończą się dzwonkiem. Język angielski jest w szkole przedmiotem obowiązkowym, nauczanym od pierwszej klasy, dodatkowo w tym języku prowadzonych jest wiele gier i zabaw. Dzieci mają łącznie 6 godzin języka angielskiego tygodniowo.
  W szkole realizowany jest autorski program adaptacyjny Szkoła Bezpiecznego, Indywidualnego Rozwoju. To dedykowane zajęcia dla dzieci i rodziców 6- i 7-latków, którzy chcieliby ocenić gotowość swoich dzieci do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie.
  Placówka kładzie duży nacisk na innowacyjne techniki nauki i rozwoju dzieci. W klasach młodszych wykorzystuje nowe narzędzia, takie jak np. Xbox, grywalizacja. Starsze dzieci mają dostęp do edukacji mobilnej i platform do social learning. Dzięki współpracy z firmą Progra – uczniowie w klasach starszych mogą korzystać także z szerokiego spektrum multimedialnych programów edukacyjnych ułatwiających planowanie kariery zawodowej.
  Od 2017 roku w szkole funkcjonuje oddział przedszkolny – klasa „0”, który umożliwia młodszym dzieciom zaadaptować się do rozpoczęcia nauki i zintegrować z innymi uczniami. W „zerówce” kadra łączy zabawę z nauką języka angielskiego, aby już na wczesnym etapie kształcenia wdrażać podstawy płynnego porozumiewania się tym językiem.

Warszawa0
 • Liceum Kreacji Gier Wideo

  Warszawa

  Our Take: Liceum Kreacji Gier Wideo

  our takeLiceum Kreacji Gier Wideo – to dwujęzyczna placówka działająca przy Warszawskiej Szkole Filmowej na Żoliborzu. Funkcjonuje zaledwie od roku, ale jest mocno związana z mającym już tradycję i dorobek Liceum Filmowym, które szczyci się 100 proc. zdawalnością matury. Szkoła realizuje polską podstawę kształcenia ogólnego oraz własne programy nauczania przedmiotów związanych z edukacją filmową i projektowaniem gier komputerowych.
  W myśl hasła „tworzenie gier może być fajniejsze niż granie” uczniowie szkoły poznają tajniki projektowania i produkcji gier wideo, grafiki i animacji komputerowej, plastyki i muzyki. Mają przy tym możliwość uczenia się od najlepszych – zajęcia z projektowania gier prowadzi Maciej Szcześnik, jeden z twórców gry „Wiedźmin” oraz nauczyciele akademiccy Warszawskiej Szkoły Filmowej, z której wsparcia merytorycznego i organizacyjnego szkoła korzysta. Liceum współpracuje również z jednym największych producentów gier wideo – firmą Techland.
  Mimo wyraźnego sprofilowania nauki na tworzenie i kreację gier liceum dba o wszechstronny rozwój intelektualny i twórczy ucznia. Celem szkoły jest wykształcenie człowieka posiadającego solidną wiedzę ogólną, świadomego, kreatywnego, szanującego siebie i innych, otwartego na świat, a jednocześnie posiadającego wiedzę z zakresu sztuki filmowej oraz zdolności komunikacyjne poparte doskonałą znajomością języków obcych. Kształcenie ogólne odbywa się na każdym poziomie liceum, a począwszy od klasy II prowadzone są obowiązkowe zajęcia z edukacji artystycznej. Zgłębiając wiedzę ogólną oraz tajniki nowego zawodu uczniowie mają też możliwość uczestniczenia w różnych fakultetach: matematycznym, polonistycznym, w zajęciach z retoryki, fotografii, astronomii, podstaw języka filmowego, psychologii i historii sztuki, funkcjonowania mediów i ćwiczyć swoje umiejętności szermiercze. Szkoła skupia się również na edukacji językowej – prowadzi klasę dwujęzyczną, a w tzw. klasie ogólnej zapewnia intensywną naukę języka angielskiego. Drugim nauczanym językiem jest francuski lub hiszpański.

Warszawa0
 • Liceum LifeSkills

  Warszawa

  Our Take: Liceum LifeSkills

  our takeLiceum Ogólnokształcące LifeSkills nr 1 — to nietuzinkowa szkoła mieszcząca się w centrum Warszawy (przy ul. Hożej 88), która postawiła sobie za cel rozwijanie u uczniów kompetencji emocjonalnych, wspieranie ich w znalezieniu własnej, indywidualnej ścieżki rozwoju i przygotowania do powodzenia w życiu. Została założona przez Roberta Kroola oraz dr. Jarosława Sikorę, uznanych w Polsce mentorów, i jest prowadzona przez ich Fundację LifeSkills. Jako niepubliczna trzyletnia szkoła ogólnokształcąca realizuje zadania wyznaczone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a jednocześnie program edukacyjny fundacji. Według jego twórców absolwenci szkoły mają być samodzielni i szczęśliwi. Szkoła realizuje ten cel głównie poprzez rozwijanie u uczniów kompetencji XXI wieku, takich jak odporność psychiczna, zaangażowanie, umiejętność komunikowania się i pracy zespołowej; stałe monitorowanie postępów ucznia w zakresie rozwoju tych kompetencji, a także indywidualne sesje mentoringowe z założycielami liceum oraz opracowanie indywidualnej strategii edukacyjnej i wsparcie mentorskie przy podejmowaniu ważnych decyzji. Placówka proponuje też specjalne programy edukacyjne - ścieżkę medyczną dla uczniów, którzy chcą zdawać na medycynę, lub biznesową, dla uczniów, którzy myślą o biznesie, łącznie ze wsparciem w przygotowaniu startupów. Wyróżnikiem szkoły są również cykliczne spotkania kadry pedagogicznej i rodziców z Robertem Kroolem, organizowane w ramach „Szkoły po godzinach”, które mają wzmocnić i u nich kompetencje emocjonalne.

Warszawa0
 • Little Academy Dwujęzyczne Przedszkole

  Konstancin Jeziorna

  Our Take: Little Academy Dwujęzyczne Przedszkole

  our take

  Little Academy Przedszkole Dwujęzyczne„twój maluch będzie płynne mówił w języku angielskim”- brzmi hasło na stronie przedszkola i trzeba przyznać, że to może być prawda. Realizowany przez przedszkole 4-letni program dwujęzyczności w pełni wykorzystuje naturalną zdolność dzieci do nauki języka. Na tym etapie rozwoju dziecko uczy się języków intuicyjnie, kontekstowo, bez przyswajania gramatyki, tak jak języka ojczystego. Warunkiem jest przede wszystkim zapewnienie stałego kontaktu z nauczanym językiem. I tak właśnie w placówkach LA jest – dzieci mają ten kontakt przez 8 godzin dziennie, w czasie których uczą się i bawią pod okiem nauczycieli certyfikowanych przez British Council, a tylko pozostały czas spędzają z nauczycielem polskojęzycznym.

  LA realizuje autorski program, w którym łączy treści edukacji przedszkolnej British Council Early Years Plus z wymogami polskiej podstawy programowej, dzięki czemu w takim samym stopniu przygotowuje dzieci do dalszej edukacji umożliwiającej naukę w szkole anglojęzycznej (amerykańskiej, brytyjskiej czy kanadyjskiej), jak i polskiej. Nauka języka angielskiego to przede wszystkim uczenie się poprzez zabawę. W trakcie zajęć dzieci śpiewają, tańczą, opowiadają, wykonują prace ręczne, a jednocześnie poznają sztukę i literaturę angielską, uczą się wymowy, rymu, narracji, a także rozwijają umiejętności motoryczne, społeczne oraz zwiększają świadomość międzykulturową. W pracy z dziećmi przedszkole stosuje elementy pedagogiki Montessori, np. realizując Program Mały Odkrywca. W ramach licznych zajęć dzieci uczą się przygotowywać posiłki, mają organizowane spektakle teatralne, spotkania z ciekawymi ludźmi oraz wycieczki. Mogą także uczestniczyć w zajęciach ceramicznych i plastycznych, uczyć się tańca Egurrola lub grać na pianinie.

Konstancin Jeziorna0
 • Lycee Francais de Varsovie

  Warszawa

  Our Take: Lycee Francais de Varsovie

  our takeLycée Français de Varsovie – to francuska szkoła międzynarodowa, występująca również pod nazwą „Lycée Français de Varsovie – René Goscinny”, której tradycje sięgają czasów II RP. Obecnie szkoła składa się z czterech placówek edukacyjnych, umiejscowionych na terenie Sadyby, gdzie działają przedszkole i szkoła podstawowa, oraz na Saskiej Kępie, w historycznym budynku, w którym mieszczą się college, liceum i administracja szkoły. LFV jest bardzo dużą prywatną placówką oświatową, kształcącą w sumie blisko 800 uczniów z 40 państw.
  LFV funkcjonuje zgodnie z francuskim systemem oświatowym, dlatego do poszczególnych szkół przyjmowane są dzieci w nieco innym wieku niż do szkół polskich - dzieci rozpoczynają naukę między 5 a 7 rokiem życia w szkole podstawowej, która trwa 5 lat (do końca klasy IV polskiej szkoły), potem uczą się w trwającym 4 lata college (jego odpowiednikiem są polskie klasy V – VIII), a dopiero po nim mogą uczyć się w LO, które podobnie jak jeszcze u nas trwa trzy lata. Na każdym z etapów edukacji szkoła prowadzi naukę zgodnie z francuskim programem nauczania, uwzględniając wymogi stawiane międzynarodowym szkołom w Polsce. Uczniowie poznają więc treści wymagane w szkołach francuskich, ale jednocześnie uczą się języka polskiego (jako obcego), a dzieci polskie - języka ojczystego i części przedmiotów po polsku. Językiem wykładowym w szkole jest język francuski.
  LFV zapewnia przy tym, że już pod koniec V klasy szkoły podstawowej uczniowie, którzy nie mają obywatelstwa francuskiego, zdają egzamin DELF na poziomie A2. W LO zdawalność tego egzaminu wynosi od lat 100%.
  Nauka w liceum również różni się od nauki w tego typu placówkach polskich. Uczniowie wybierają interesujące ich „bloki przedmiotowe”, spośród „serii” ekonomiczno-społecznej, humanistycznej bądź przedmiotów ścisłych, oraz przedmioty dodatkowe, które potem zdają na maturze.

Warszawa0
 • Międzynarodowa Szkoła Podstawowa w Zabrzu

  Zabrze

  Our Take: Międzynarodowa Szkoła Podstawowa w Zabrzu

  our take

  Międzynarodowa Szkoła Podstawowa w Zabrzu (International Primary School in Zabrze) – to prywatna szkoła prowadzona przez Mariusza Macieja Drogokupca, tłumacza przysięgłego z języka angielskiego, który od blisko 20 lat zajmuje się edukacją dzieci i młodzieży, w szczególności edukacją językową. Twierdzi, że w życiu „wszystko jest możliwe”, zapewne więc dlatego prowadzone przez niego placówki edukacyjne cieszą się bardzo dobrą opinią – i to zarówno uczniów jak i rodziców, tak Polaków, jak i obcokrajowców.

  W edukacji szkoła stosuje autorskie metody, których podstawą jest indywidualizacja procesu nauczania oraz wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych, zarówno podczas zajęć lekcyjnych, jak i w trakcie zajęć dodatkowych. Szkoła tworzy przy tym bezpieczne środowisko, zapewniające wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka. Realizuje polską podstawę programową rozszerzoną o naukę języków obcych, szczególnie języka angielskiego. Ma on w szkole status drugiego języka wykładowego i nauczany jest z wykorzystaniem elementów brytyjskiej podstawy programowej dla szkół podstawowych w oparciu o metody wypracowane przez firmę Pearson (dawniej Longman), która – można powiedzieć od wieków - oferuje kompleksowe rozwiązania edukacyjno-lingwistyczne dla nauczycieli, szkół i ich podopiecznych. Edukacja dwujęzyczna w szkole odbywa się poprzez spójną jednolitą i naturalną naukę języków angielskiego i polskiego – i dotyczy ona zarówno dzieci polskich, jak i obcokrajowców. Podstawowym celem działalności szkoły jest bowiem wychowanie obywateli świata, w pełni komunikatywnych, przygotowanych do pracy we współczesnych warunkach cywilizacyjnych. Człowieka otwartego, empatycznego, pełnego wiary we własne umiejętności i możliwości, który może samodzielnie uczyć się i potrafi wykorzystywać zdobywaną wiedzę, a jednocześnie krytycznego, zaangażowanego w życie społeczne i tolerancyjnego wobec innych oraz odmienności religijnych, kulturowych i narodowościowych.  

Zabrze0
 • Monnet International School

  Warszawa
  Get to know Monnet International School
  Our Kids wywiad:

  Monnet International School w Warszawie to jedna z najstarszych szkół prywatnych w Polsce – powstała w 1992 roku. Jest pierwszą polską szkołą, która zaoferowała i nadal oferuje programy International Baccalaureate Organization (IBO) na wszystkich poziomach: od przedszkola, przez szkołę podstawową aż do liceum. Diploma Programme (DP) – Program Matury Międzynarodowej realizowany jest od 2003 r., Middle Years Programme (MYP) – od 2011 roku, a Primary Years Programme (PYP) – od 2010 roku. Absolwenci kontynuują studia na uczelniach w Polsce i innych krajach takich jak Austria, Francja, Hiszpania, Holandia, Hong Kong, Kanada, Meksyk, Rumunia, Szwecja, UK, USA, Włochy.
  Our Take: Monnet International School

  our takeMonnet International School to istniejąca od 1992 roku w Warszawie prywatna szkoła, która jako jedna z pierwszych w Polsce zaproponowała dzieciom i młodzieży — od przedszkola do liceum - międzynarodową edukację, zgodną z najwyższymi standardami organizacji International Baccalaureate (IB), zapewniając im tym samym ciągłość procesu dydaktyczno-wychowawczego. Misją szkoły jest wychowanie obywateli świata, wszechstronnie wykształconych, krytycznie myślących i otwartych na wiedzę, a przy tym tolerancyjnych, empatycznych i społecznie odpowiedzialnych. W procesie edukacji szkoła reprezentuje interdyscyplinarne podejście do ucznia, skupiając się na jego rozwoju społecznym, fizycznym, emocjonalnym i kulturalnym. Powyższe cele realizuje we wszystkich prowadzonych przez siebie placówkach edukacyjnych, którymi są: Międzynarodowe Przedszkole Misia Paddingtona, zlokalizowane przy ul. Górskiej, a także Prywatna Szkoła Podstawowa nr 95 przy ul. Stępińskiej 13, oraz Prywatne Liceum Ogólnokształcące nr 32 im. Jeana Monneta przy ul. Belwederskiej 6a. Realizują one polską podstawę programową oraz program International Baccalaureate: na poziomie przedszkola i szkoły podstawowej do II klasy liceum - Primary Years Programme (PYP) i Middle Years Programme (MYP), a w klasach III i IV LO - program IB Diploma Programme (IB DP), przygotowując tym samym licealistów do uzyskania międzynarodowej matury. Zajęcia w szkole są prowadzone w dwóch językach - angielskim i polskim.

Warszawa1
 • Montessori BONA VENTURA

  Szczecin

  Our Take: Montessori BONA VENTURA

  our take

  Szkoła Podstawowa Montessori BONA VENTURA w Szczecinie – oferuje nowoczesne metody nauczania oparte na pedagogice dr Marii Montessori, która zakłada indywidualne podejście do dziecka, jego aktualnych potrzeb, nauczania, sposobu weryfikowania wiedzy, wychowania emocjonalnego i społecznego. Nauka w szkole jest podzielona na dwa etapy. W pierwszym etapie – zgodnie z metodą Montessori - dzieci uczą się w klasie trzyrocznikowej, która sprzyja wzajemnej wymianie doświadczeń, inspiruje i zapewnia dzieciom optymalny rozwój społeczny, dając im szansę rozwijania umiejętności we własnym tempie, a nie w atmosferze rywalizacji narzuconej przez grupę rówieśników.

  Nauka w starszych klasach szkoły podstawowej (jednorocznikowych) – w drugim etapie kształcenia – opiera się w dużej mierze na metodzie projektu i indywidualnym planowaniu pracy. Dzieci uczą się w blokach programowych prowadzonych w odpowiednio przygotowanych pracowniach szkoły: humanistycznej, przyrodniczej i nauk ścisłych.

  Szkoła realizuje w pełni polską podstawę programową, kładąc szczególny nacisk na naukę języka angielskiego, z którego zajęcia odbywają się codziennie. W nauczaniu angielskiego nauczyciele opierają się na opracowanym przez Cambridge University Press programie Super Minds. Program ten łączy naukę języka z edukacją muzyczną, ruchową, plastyczną, wykorzystując treści matematyczne, przyrodnicze, historyczne i kulturowe. Podczas nauki dzieci prowadzą też konwersację inspirowaną przez nauczyciela angielskojęzycznego. Drugim obowiązkowym językiem obcym w szkole jest niemiecki, którego nauka odbywa się w grupach, dwa razy w tygodniu.

  Ważnym elementem procesu edukacyjno-wychowawczego szkoły jest ścisła współpraca z rodzicami, dla których szkoła – obok normalnych kontaktów, organizuje liczne warsztaty, wspierające ich w edukacji domowej i wychowaniu dzieci. W szkole obowiązuje strój szkolny.

Szczecin0
 • Montessori Elipsoida

  Warszawa

  Our Take: Montessori Elipsoida

  our take

  Przedszkole i szkoła Elipsoida – to zespół placówek integracyjnych, które tworzą dwa przedszkola, funkcjonujące w warszawskich dzielnicach Ursynów i Włochy, oraz szkoła podstawowa we Włochach, których celem jest umożliwienie dzieciom integralnego rozwoju intelektualnego, społecznego, fizycznego, emocjonalnego i duchowego, przy pełnym poszanowaniu wolności i godności człowieka. Zarówno przedszkola, jak i szkoła realizują podstawę programową wyznaczoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, stosując autorskie metody pracy, których podstawę stanowi pedagogika Montessori. Zgodnie z nią szkoła zapewnia bezpieczne i przyjazne środowisko nauki, w którym dzieci mogą się rozwijać. Na rozwój ten wpływają bowiem nie tylko kompetentni nauczyciele, ale odpowiednio urządzone sale, pomoce naukowe i program dostosowany do kolejnych tzw. wrażliwych faz rozwoju dziecka, w czasie których doskonalą one zmysły, uczą się porządku, grzeczności i relacji przestrzennych, poznają przedmioty, język, muzykę, matematykę, zaczynają czytać i pisać. W przedszkolu dzieci uczą się również języka obcego, kultury oraz religii. Natomiast w szkole podstawowej, której program jest także wpisany w pedagogikę Montessori, zdobywają wiedzę o świecie poprzez poznanie literatury, odkrywanie zasad fizyki, matematyki, chemii oraz obserwację przyrody, poznawanie kultury i historii. Budują przy tym poczucie własnej wartości i uczą się szacunku do innych osób i środowiska.

  Wszystkie oddziały przedszkolne oraz klasy w szkole podstawowej mają charakter integracyjny, co oznacza, że przyjmowane są do nich również dzieci z dysfunkcjami i niepełnosprawnościami intelektualnymi. Szkoła oferuje też – w ramach dodatkowych zajęć – indywidualną terapię sensoryczną (SI), której wynikiem jest poprawa pracy układu nerwowego. Liczba zajęć jest dostosowywana do indywidualnych potrzeb dziecka.

  Ofertę edukacyjną szkoły uzupełniają zajęcia dodatkowe, które są dostosowywane do potrzeb i zainteresowań uczniów. Organizowane są m.in.: gry zespołowe, tańce, ruch rozwijający Weroniki Scherborne, zajęcia teatralne, zajęcia kulinarne, malarstwo, plastyka i wiele innych.

Warszawa0
 • Montessori International School

  Poznań

  Our Take: Montessori International School

  our take

  Montessori International School – to dwujęzyczna podstawowa szkoła integracyjna, w której razem z dziećmi w pełni sprawnymi uczą się dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. MIS jest wzorcową szkołą Montessori prowadzoną według standardów Association Montessori Internationale, w związku z czym oferuje nie tylko odpowiednie środowisko edukacyjne Montessori – odpowiednio przygotowane i wyposażone sale lekcyjne, ale i kadrę pedagogiczną, posiadającą kompetencje do organizowania i prowadzenia nauczania zgodnie z założeniami tej pedagogiki, a więc nauczycieli, którzy potrafią uczniów zainteresować, ukierunkować i wesprzeć w ich naturalnych i samodzielnych poszukiwaniach. W MIS uczniowie pracują w różnorocznikowych grupach, które obejmują dzieci w wieku od 6-12 lat, a jedną z podstawowych zasad szkoły jest zapewnienie im trzygodzinnej nieprzerwanej pracy własnej, podczas której dziecko wykonuje (samodzielnie, w parze lub w grupie) wybraną przez siebie pracę, w tempie, jakie jest dla niego właściwe. Samo też decyduje o sposobie przedstawienia jej wyników. Zajęcia są prowadzone w języku polskim i angielskim, zgodnie z metodą immersji językowej.

  W zakresie nauczania dzieci ze SPE szkoła oferuje kompleksową terapię dostosowywaną do indywidualnych potrzeb dziecka. Duży nacisk kładzie na socjalizację dziecka oraz kształtowanie umiejętności nawiązywania relacji z drugim człowiekiem, poprzez pracę w diadach, triadach, grupach. Zajecia terapeutyczne prowadzi zespół pedagogów specjalnych, nauczycieli Montessori, logopedów, terapeutów INPP (integracja ruchowa), SI (integracja sensoryczna) i innych.

  Szkoła oferuje również całe spektrum zajęć dodatkowych, mających na celu wszechstronny rozwój dziecka, takich jak zajęcia artystyczne, gra w szachy, projektowanie, informatyka, drama, szycie, tenis, pływanie czy narty.

Poznań0
 • Montessori Neo School

  Myślenice

  Our Take: Montessori Neo School

  our takeMontessori Neo School– to jedna z niewielu szkół Montessori zapewniających ciągłość procesu nauczania od przedszkola do liceum. Na wszystkich etapach edukacji szkoła kształci dzieci w podkrakowskich Myślenicach, gdzie mieszczą się przedszkole (Montessori Pre-School), szkoła podstawowa (Montessori Primary School) oraz liceum ogólnokształcące Neo TM School. Od chwili powstania w 2014 r. szkoła prowadzi również przedszkole w Częstochowie.
  Zarówno przedszkole, jak i szkoła podstawowa Neo School realizują w pełni założenia pedagogiki Montessori. Oferują nauczanie zindywidualizowane, dostosowanie procesu dydaktycznego do predyspozycji i potrzeb ucznia, oraz wspieranie go w pokonywaniu trudności w uczeniu się. W każdej różnowiekowej klasie pracuje dwóch nauczycieli – w przypadku przedszkola klasy liczą maks. 14 dzieci, a w podstawówce 20. W szkole nie ma ocen, dzwonków, ławek. Uczniowie nie dźwigają też książek - sala edukacyjna jest wyposażona w komplet pomocy dydaktycznych, które wspomagają rozwój dziecka oraz jego naturalną chęć odkrywania świata, w czym nauczyciel je wspiera i zachęca do działania. Celem szkoły jest przygotowanie uczniów do samodzielnego działania oraz wykształcenie w nich odpowiedzialności, umiejętności pracy samodzielnej i zespołowej, a także szacunku dla siebie i innych.
  Indywidualne podejście do ucznia oferuje również liceum Neo TM School, które zapewnia uczniom kontynuację nauki w środowisku Montessori. Realizuje ono autorski program nauczania oparty na podstawie programowej MEN, w którym szczególny nacisk został położony na edukację matematyczną i językową – już w pierwszej klasie dodatkowe zajęcia z matematyki i angielskiego są obowiązkowe. W drugiej klasie uczniowie wybierają interesujący ich profil nauczania i kontynuują naukę albo w klasie matematyczno-fizycznej, przygotowującej ich do studiowania na kierunkach ścisłych i technicznych, albo biologiczno-chemicznej, ukierunkowanej na studia medyczne, chemiczne czy matematyczno-przyrodnicze.

Myślenice0
 • Montessori Wesoła

  Warszawa

  Our Take: Montessori Wesoła

  our take

  Montessori Wesoła – to prywatne przedszkole i szkoła - Montessori House i Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori Wesoła - założone i prowadzone przez Małgorzatę Lewandowską-Szczepurę, entuzjastkę pedagogiki Montessori. Nie dziwi więc, że obie placówki są prowadzone zgodnie z wymogami tej metody nauczania. Społeczność przedszkola tworzą dwie grupy dzieci („niebieska” i „zielona”) w wieku od 2,5 do 6 lat, które zdobywają wiedzę i umiejętności zgodnie z fazami swojego rozwoju, we własnym tempie – ale pod czujnym okiem nauczyciela, podglądając przy tym starsze, a czasami młodsze koleżanki i kolegów – jak w szczęśliwej rodzinie. Zgodnie bowiem z filozofią dr Marii Montessori dzieci mają naturalną ciekawość świata i najszybciej uczą się same. Zadaniem szkoły jest zaś stworzenie im odpowiednich warunków lokalowych i wyposażenia, a także atmosfery bezpieczeństwa, w której niepowodzenia dziecka nie są karane złym słowem lub oceną, ale stanowią podstawę do dalszego rozwoju. W klasach Montessori nie ma ani przepychu, ani rzeczy przypadkowych - wszystkie są użytkowe i niezbędne, pełnią funkcję edukacyjną. Pomoce te znajdują się w zasięgu ręki dziecka i są dostosowane do etapu jego rozwoju. Nieodzownym elementem pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły jest też cały budynek i plac zabaw, w których dzieci mają do spełnienia liczne obowiązki (np. utrzymanie porządku, prace w ogrodzie). W takich warunkach bawiąc się, poszukując i eksperymentując oraz pełniąc wyznaczone im role, uczą się i rozwijają intelektualnie, emocjonalnie i społecznie, tym samym realizują cele wyznaczone polskim programem edukacyjnym. Jednocześnie intensywnie uczą się języka angielskiego, co zapewnia im stała obecność dwóch nauczycieli - polskojęzycznego i anglojęzycznego.

  Od trzech lat według pedagogiki Montessori realizowany jest program w szkole podstawowej Montessori Wesoła.

Warszawa0
 • MyVinci School & Preschool

  Warszawa

  Our Take: MyVinci School & Preschool

  our take

  MyVinci School & Preschool – tę szkołę tworzą dwa międzynarodowe przedszkola i szkoła podstawowa zlokalizowane na warszawskim Mokotowie. Przedszkola oferują naukę w dobrze wyposażonych obiektach, opartą na polskiej podstawie programowej i nowoczesnych metodach kształcenia, wśród których najważniejsze to nauka przez zabawę, praca projektowa, indywidualizacja procesu nauczania i dwujęzyczność.

  W położonym niedaleko Pola Mokotowskiego Wielojęzycznym Przedszkolu dzieci mają prowadzone zajęcia w czterech językach, natomiast w placówce na tzw. Dolnym Mokotowie – w Przedszkolu Anglojęzycznym, głównie w języku angielskim, polskim i hiszpańskim.

  W przedszkolach MyVinci School dzieci uczą się głównie poprzez zabawę, w trakcie której obserwują, eksperymentują i w ten sposób poznają otaczający je świat oraz zachodzące w nim zjawiska. W trakcie nauki i zabawy rozwijają swoje umiejętności poznawcze, emocjonalne ruchowe oraz zdobywają niezbędne kompetencje społeczne, a jednocześnie – intensywnie i w sposób naturalny - uczą się języka obcego. Część zajęć jest prowadzona w języku angielskim, a w trakcie wszystkich zajęć dzieciom towarzyszą native speakerzy.

  Ideę dwujęzyczności urzeczywistnia również szkoła podstawowa MyVinci, w której dzieci kształcą się w dwóch językach – polskim i angielskim. Jako placówka Cambridge International School szkoła realizuje program edukacyjny Cambridge, a jednocześnie zadania wyznaczone przez polską podstawę programową. Łącząc oba programy w jeden własny, kształtuje u uczniów takie cechy, jak pewność siebie, odpowiedzialność, umiejętność logicznego myślenia, innowacyjność i zaangażowanie. W procesie nauczania stosuje głównie metodę projektową, a w nauczaniu językowym immersyjną. Zajęcia prowadzone są przez native speakerów, co gwarantuje nie tylko wysoką jakość nauki posługiwania się językiem, ale też poznawanie jego środowiska kulturowego.

  Na każdym etapie edukacji Szkoła MyVinci oferuje uczniom całą gamę dodatkowych zajęć, które nie tylko zwiększają ich wiedzę i umiejętności, ale i budują wiarę we własne możliwości i poczucie bezpieczeństwa.

Warszawa0
 • Nasza Szkoła im. J. Korczaka

  Warszawa

  Our Take: Nasza Szkoła im. J. Korczaka

  our takeNiepubliczna Szkoła Podstawowa „Nasza Szkoła” im. Janusza Korczaka w Warszawie – to duża prywatna szkoła licząca ok. 160 uczniów, która od 2004 r. działa na terenie dzielnicy Białołęka. Stawia na indywidualny rozwój dziecka oparty na poczuciu własnej wartości oraz szacunku do siebie i innych. Realizuje autorski program edukacyjny, zgodny z polską podstawą programową, wykorzystując nowoczesne metody nauczania dostosowane do potrzeb i możliwości dziecka.
  W procesie nauczania szkoła kładzie szczególny nacisk na edukację matematyczną, która uczy logicznego myślenia, porządkowania wiedzy i wykorzystywania jej w codziennym życiu, polonistyczną, dzięki której uczniowie zyskują umiejętność formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych, a także wyrabiają w sobie nawyk korzystania z książek, oraz językową, która jest niezbędna we współczesnym świecie. W nauczaniu języka angielskiego (i hiszpańskiego, który jest drugim nauczanym językiem obcym) szkoła stosuje różne metody, z których najważniejsze to CLIL, gry multimedialne i praca projektowa, dostosowując poziom nauczania do możliwości i aspiracji dziecka.
  Efekty takiego podejścia do nauczania są widoczne – w roku 2017 uczniowie przystępujący do egzaminów Cambridge (Starters, Movers, Flyers, KET, PET, FCE) uzyskali wynik nie niższy niż 80%, a w ostatnich dwóch latach 84 uczniów szkoły zostało laureatami konkursów językowych. Szkoła szczyci się również licznymi osiągnięciami dzieci w matematycznych, polonistycznych i językowych olimpiadach i konkursach wiedzy.
  Placówka oferuje zindywidualizowane nauczanie, małą liczebność klas - maksymalnie 18 uczniów oraz interesujące lekcje i zajęcia dodatkowe. W ramach czesnego prowadzi liczne koła zainteresowań - teatralne, naukowe, przedmiotowe, zajęcia przygotowujące do olimpiad, konkursów czy testów i egzaminów Cambridge. Prowadzi też interaktywny portal Indywidualni.pl, którego zadaniem jest m.in. kształcenie umiejętności efektywnego uczenia się, kreowanie pozytywnego podejścia do nauki.

Warszawa0
 • Niagara Christian Collegiate

  Fort Erie

  Our Take: Niagara Christian Collegiate

  our takeNiagara Christian Collegiate (NCC) - wrażenie może być nieco mylące, przynajmniej na pierwszy rzut oka. Otoczenie jest rustykalne, a najbliższa miejscowość to Niagara Falls na północ od NCC. Niagara Parkway - trasa, którą dojeżdża się do NCC - to spokojna, malownicza droga wzdłuż wschodniego krańca półwyspu Niagara. Kampus może wydawać się sympatycznie senny, jakby wyspa z dala od zgiełku miejskiego życia. I w pewnym stopniu tak jest. To, czego nie widać na pierwszy rzut oka  - a być może nawet nie do końca uświadamiają to sobie miejscowi - to rozpiętość i różnorodność oferty programów akademickich, a także społeczności uczniów szkoły. Połowa to uczniowie zagraniczni, przyjeżdżający i z niedaleka - USA, i z tak odległych miejsc jak Japonia i Tunezja. Program nauczania jest równie zróżnicowany, a celem szkoły jest zapewnienie wszechstronnej, międzynarodowej edukacji przez pryzmat wartości chrześcijańskich. Idealnym uczniem jest młoda osoba, którą interesuje wzrastanie w wierze i odkrywanie swojego miejsca w świecie wśród rówieśników o podobnych zapatrywaniach.

Fort Erie0
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Alberta Einsteina

  Lublin

  Our Take: Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Alberta Einsteina

  our takeNiepubliczna Szkoła Podstawowa im. Alberta Einsteina w Lublinie – ta prywatna szkoła przede wszystkim uczy, jak uczyć się szybko i skutecznie. Nauczyciele szkoły stosują bowiem autorskie metody wykorzystujące najnowsze rozwiązania w zakresie wspomagania procesów efektywnego gromadzenia informacji, ich przetwarzania i zapamiętywania, czyli metody efektywnego uczenia się, takie jak mapy myśli, techniki pamięciowe, logiczne myślenie, szybkie czytanie, wzmacnianie koncentracji uwagi.
  W procesie edukacji szkoła realizuje polską podstawę programową, kładąc jednak szczególny nacisk na wyposażenie dzieci w kompetencje językowe, matematyczne oraz ich rozwój fizyczny. Dzieci uczą się dwóch języków – języka angielskiego, którego lekcje odbywają się codziennie zarówno w formie prowadzonych jednostek lekcyjnych, jak i zajęć dodatkowych, oraz obowiązkowo języka hiszpańskiego, drugiego najbardziej popularnego języka zachodniego na świecie, który dzieci mają dwa razy w tygodniu. Warto dodać, że szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów Cambridge, potwierdzających znajomość języka angielskiego na danym poziomie edukacji. W zakresie edukacji matematycznej szkoła stosuje przede wszystkim metody prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, której podstawą jest dostosowanie nauczanych treści do możliwości rozwojowych dziecka. Ważnym obszarem działalności edukacyjnej szkoły są zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe, podczas których uczniowie mogą uczyć się programowania, grafiki komputerowej czy robotyki, a także inne zajęcia dodatkowe, w czasie których mogą poszerzać swoje zainteresowania naukowe, techniczne i artystyczne, uczestnicząc w warsztatach tematycznych oraz pracach klubów uczniowskich.
  Szkoła dba również o odpowiedni rozwój fizyczny uczniów, zapewniając im każdego dnia zajęcia sportowe.

Lublin0
 • No Bell

  Konstancin-Jeziorna

  Our Take: No Bell

  our take

  No bell- to niepubliczna szkoła uznana przez światową organizację Edumission za najbardziej innowacyjną szkołę na świecie 2017 roku, która łamie utarte schematy nauczania. To szkoła bez dzwonków, bez podręczników, w której uczniowie mają bezpośredni wpływ na realizowane treści. W procesie nauczania NB bazuje przede wszystkim na pedagogice Montessori, ze wszelkimi jej atrybutami – podążanie za uczniem, specjalne pomoce, praca we własnym tempie, różnowiekowe klasy, prace porządkowe w klasie i w ogrodzie, zajęcia na świeżym powietrzu, obserwacja przyrody, sport. Jednocześnie jednak tworzy niepowtarzalną atmosferę, w której uczniowie wspaniale się rozwijają. Klasy są zorganizowane tak, by służyły dzieciom i zaspokajały ich potrzebę ruchu - w młodszych nie ma krzeseł, a piłki terapeutyczne, rolę ławek pełnią zaś stoliki, które są jednocześnie przyrządami do ćwiczeń. Klasy są kolorowe, a dzieci w trakcie zajęć mogą się po nich swobodnie przemieszczać. W klasach starszych – aranżacja zależy od aktualnych potrzeb dzieci. W szkole już dawno zrezygnowano nie tylko z tradycyjnej tablicy, ale i podręczników, ponieważ te narzucają gotowe rozwiązania, zabijają w uczniach swobodę interpretowania poznawanych treści. Nie znaczy to, że dzieci nie uczą się – wprost przeciwnie, z powodzeniem realizują polską podstawę programową dla poszczególnych etapów edukacji, osiągając wysokie wyniki w rożnych konkursach, ale robią to w tempie i w formie, które same wyznaczają.

  Podstawę procesu nauczania stanowią indywidualne podejście do ucznia oraz projekty, które uczniowie robią zarówno samodzielnie, jak i w grupie. Służą one rozwijaniu kreatywnego myślenia, ponieważ mają interdyscyplinarny charakter, a ich rolą jest wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce. O wyborze tematu, związanego z przerabianymi treściami, decydują sami uczniowie. Swoboda interpretacji oraz możliwość wyboru to dwa podstawowe czynniki, na które nauczyciele NB zwracają szczególną uwagę. Szkoła kładzie również nacisk na naukę języków obcych, zwłaszcza angielskiego. Uczniowie mają angielski codziennie, a w trakcie zajęć nie tylko dyskutują z native speakerami, ale realizują konkretne zadania – piszą scenariusze, robią filmy, dyskutują na bieżące tematy – tak naprawdę uczą się języka obcego przy okazji zgłębiania interesujących ich problemów. Dzięki temu nauka jest wciągająca, ciekawa – nie ma nic wspólnego z nudnym powtarzaniem słówek i reguł. W procesie dydaktyczno-wychowawczym ogromne znaczenie mają również projekty ekologiczne, zdrowotne, humanitarne oraz wolontariat.

  No bell należy do grona „szkół z mocą zmieniania świata”, realizujących program fundacji Ashoka. Na całym świecie jest ich zaledwie 400, w Polsce 6.

Konstancin-Jeziorna0
 • Nowatorska Szkoła Podstawowa

  Warszawa

  Our Take: Nowatorska Szkoła Podstawowa

  our takeNowatorska Szkoła Podstawowa – to szkoła bez dzwonków, bez schematów w nauczaniu, otwarta dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Placówka oferuje dzieciom kompleksową opiekę dydaktyczno-wychowawczo-terapeutyczną, zapewniając im optymalne warunki do rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego. Program nauczania jest dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka, a zajęcia prowadzone są w formie eksperymentów, doświadczeń i samodzielnego odkrywania. Wiele z nich odbywa się na zewnątrz budynku, czemu sprzyja dogodne położenie szkoły w sąsiedztwie Lasu Kabackiego na warszawskim Ursynowie.
  W procesie kształcenia szkoła unika schematyzmu – realizuje autorski Program Żywej Edukacji, polegający przede wszystkim na tym, że to dzieci same zdobywają wiedzę, rozwiązują problemy i podejmują decyzje, a nauczyciel jedynie je w tym wspiera. Dzieci już od pierwszej klasy poznają podstawy przedsiębiorczości, tajniki negocjacji, uczą się radzić sobie w trudnych sytuacjach, podejmują decyzje oraz ponoszą ich konsekwencje. Niezbędnym elementem programu, a jednocześnie wyrazem nowatorskiego podejścia do edukacji jest zamiana krzesełek na piłki terapeutyczne. Dzięki nim dzieci zaspokajają potrzebę ruchu w trakcie lekcji, chętniej pracują, lepiej skupiają się na wykonywanym zadaniu, a jednocześnie utrzymują prawidłową postawę ciała. Komfort i efektywność procesu uczenia zapewniają też wyposażenie sal lekcyjnych oraz aranżacja przestrzeni wspólnej szkoły, w której znajdują się piłki terapeutyczne, dyski sensoryczne, pufy i pomoce naukowe, po które dzieci mogą w każdej chwili sięgnąć.
  Dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych szkoła zapewnia specjalistyczną opiekę w trakcie zajęć dydaktycznych i terapii indywidualnej. Uczniowie mają też możliwość skorzystania z zajęć rewalidacyjnych, z terapii logopedycznej, integracji sensorycznej, treningu umiejętności społecznych. Na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania szkoła prowadzi również nauczanie indywidualne. Natomiast rodzicom, którzy chcą zapewnić swoim dzieciom nauczanie domowe oferuje wszechstronną współpracę.

Warszawa0
 • Open Future International School

  Kraków

  Our Take: Open Future International School

  our take

  Open Future International School- to szkoła oferująca międzynarodową edukację opartą na polskiej podstawie programowej oraz wytycznych International Baccalaureate. Prowadzi działalność edukacyjną dzieci od przedszkola do gimnazjum, zapewniając im wszechstronny rozwój intelektualny, fizyczny, społeczny i emocjonalny, którego celem jest wykształcenie obywateli świata, myślących, kreatywnych, potrafiących samodzielnie zdobywać wiedzę i funkcjonować. Ludzi pewnych siebie i swoich umiejętności, a jednocześnie kochających swój kraj, wrażliwych na problemy społeczne i zaangażowanych.

  W procesie nauczania placówki Open Future skupiają się przede wszystkim na rozwoju umiejętności językowych. Zarówno w przedszkolu, jak i szkole podstawowej i gimnazjum dzieci mają zapewniony codzienny kontakt z językiem angielskim, nie tylko dlatego, że część zajęć lekcyjnych jest w tym języku prowadzona (w klasach gimnazjalnych są to matematyka, fizyka, biologia, historia, geografia oraz etyka), ale z tego też względu, że prowadzą je anglojęzyczni nauczyciele, którzy są dostępni dla uczniów również poza lekcjami. Szybką i praktyczną naukę języka zapewnia także społeczność uczniowska, którą tworzą dzieci pochodzące z różnych stron świata. Integracji językowej i kulturowej sprzyja również praca metodą projektową, stanowiąca podstawową metodę pracy szkoły. Niecodziennym rozwiązaniem, którego celem jest zapewnienie uczniom bezpiecznych i bezstresowych warunków nauki jest brak dzwonków. Właściwy rozwój uczniów zapewnia również indywidualizacja procesu nauczania oraz stała obecność psychologa i pedagoga w szkole.

  Obecnie w programie szkoły znalazły się również warsztaty dla przyszłych licealistów. Mają one przygotować i zachęcić uczniów do nauki w liceum ogólnokształcącym Open Future, które rozpocznie działalność w roku szkolnym 2019/2020 i będzie kolejną szkołą IB na mapie edukacyjnej Polski.

Kraków0
 • Pickering College

  Newmarket, ON

  Our Take: Pickering College

  our takePickering College został założony przez kwakrów jako seminarium West Lake w 1842 r. i, jak można się spodziewać, od tego czasu ma za sobą długą i ciekawą historię. Kanada stała się dominium, szkoła zmieniła swoją strukturę organizacyjną, niektóre budynki spłonęły, a inne zbudowano. Zaczęło się od szkoły koedukacyjnej - czegoś wyjątkowego w tamtych czasach, co stanowiło wyraz przekonania kwakrów, że obie płcie powinny być kształcone jednakowo. Była to także pierwsza szkoła w Ameryce Północnej, która zaoferowała kurs pisania na maszynie, symbolizujący pragnienie szkoły, by wykorzystywać nowe pomysły i technologie, oraz edukować uczniów z myślą o świecie, do którego wejdą po ukończeniu nauki. Czasy się oczywiście zmieniły, choć z pewnością wiele z wartości, które szkoła kultywuje dzisiaj, odzwierciedla te wartości, które leżały u jej podstaw gdy się tworzyła, w tym pragnienie przyjmowania nowych idei i wspierania różnorodności zainteresowań. Idealny uczeń to młoda osoba, która będzie się dobrze rozwijała we wspierającym, ale wymagającym środowisku akademickim.

Newmarket, ON0
 • Pitagoras Niepubliczna Szkoła Podstawowa

  Nadarzyn

  Our Take: Pitagoras Niepubliczna Szkoła Podstawowa

  our takeNiepubliczna Szkoła Podstawowa Pitagoras w Nadarzynie - rodzice chwalą tę szkołę za zaangażowanie nauczycieli, nowoczesne metody nauczania, w których elementy pedagogiki Montessori są widoczne, indywidualne podejście do dziecka, dobrą atmosferę i smaczne obiady. Położona na obszernej działce w Nadarzynie placówka oferuje komfortowe warunki lokalowe, m.in. z pracownią Montessori oraz salami teatralną, informatyczną i integracji sensorycznej, a także bogate wyposażenie, które pozwala na realizację wielu ciekawych zajęć.
  Szkoła realizuje polską podstawę programową z rozszerzonym programem nauki języków obcych. Język angielski jest w niej nauczany już od pierwszej klasy w wymiarze 6-8 godzin tygodniowo, a niemiecki (drugi język) – od 2 do 4. Część zajęć jest realizowana z native spikerem, również podczas zabawy i zajęć dodatkowych, dzięki czemu dzieci szybko uczą się języka. Szkoła przywiązuje też ogromną wagę do nauki matematyki i logicznego myślenia oraz rozwijania kompetencji społecznych. Dzieci zdobywają je nie tylko podczas lekcji, ale i w trakcie zajęć dodatkowych, które są organizowane w ramach czesnego i trwają aż do godz. 18.00. Po lekcjach dzieci mogą więc w ramach Koła Zręczne Ręce stukać, malować, wycinać, szydełkować, czyli rozwijać umiejętności manualne, a w ramach Klubu Małego Odkrywcy robić doświadczenia i eksperymenty, badać i obserwować otaczający je świat. Mogą też modelować swoją sylwetkę, rozwijać koordynację ruchową i sprawność fizyczną w ramach zajęć baletowych, zajęć Rugby TAG (wersja rugby dla dzieci), a także szermierki, ćwiczyć umysł podczas gry w szachy lub spotkań przy grach planszowych. Zajęcia te uczą dzieci komunikacji międzyludzkiej i je integrują. Uczniowie mają w szkole tzw. odrabianki, co sprawia, że do domu wracają wolne od prac domowych.
  Dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym szkoła prowadzi również terapię Integracji Sensorycznej (SI).

Nadarzyn0
 • Polish British Academy of Warsaw

  Warszawa
  Get to know Polish British Academy of Warsaw
  Our Kids wywiad:

  Polish British Academy of Warsaw (PBA), placówka należąca do Council of British International Schools (COBIS), oferuje dwujęzyczną edukację w oparciu o dwa programy nauczania - polski i brytyjski, od przedszkola do końca szkoły podstawowej. Działa w dwóch budynkach w warszawskiej dzielnicy Wilanów.
  Our Take: Polish British Academy of Warsaw

  our takePolish British Academy of Warsaw - Szkoła Podstawowa imienia Jana III Sobieskiego - to dwujęzyczna szkoła podstawowa położona na warszawskim Wilanowie. Istnieje od 2012 r., kiedy to powstała Kids’ Academy Primary School, placówka zapewniająca kontynuację nauki wychowankom przedszkola Kids’ Academy. Szkoła jesr członkiem Council of British International Schools (COBIS). Pod obecną nazwą działa od 2016 r., w maju 2017 r. otrzymała status członka Council of British International Schools (COBIS) i weszła do grona Międzynarodowych Szkół Brytyjskich. Zarówno w kadrze, jak i wśród wychowanków szkoły, są przedstawiciele wielu narodowości. Jednym z nadrzędnych celów placówki jest wpajanie uczniom poszanowania i tolerancji dla tradycji różnych narodowości i grup kulturowych oraz respektowania odmienności. Szkoła uczy według programów uwzględniających polską podstawę programową kształcenia ogólnego dla ośmioletnich szkół podstawowych poszerzonych o podstawę programową z zakresu British Curriculum. Dzieci uczą się w systemie dwujęzycznym - w języku angielskim i polskim, z tym że angielski jest językiem wykładowym. Od klasy III dzieci uczą się dodatkowego języka obcego, jakim jest język hiszpański. Uczniowie PBA zdają uznawane na całym świecie egzaminy językowe Cambridge Young Learners (YLE). Szkoła zapewnia uczniom trzy posiłki dziennie, dzieci mają obowiązek nosić mundurki. Szkoła od 2004 r. prowadzi również Przedszkole Kids’ Academy Preschool, które początkowo funkcjonowało w Konstancinie-Jeziornie, a od 2007 r. mieści się i działa na warszawskim Wilanowie. Prowadzi zajęcia w języku polskim i angielskim w oparciu o metodę immersji językowej i glottodydaktykę.

Warszawa1
 • Polish-English Primary School Edison

  Warszawa
  Get to know Polish-English Primary School Edison
  Our Kids wywiad:

  Polsko-Angielska Szkoła Podstawowa Edison (Polish-English Primary School Edison) działa na warszawskim Wilanowie. Jest szkołą podstawową, która realizuje dwie podstawy programowe –polską i angielską.
  Our Take: Polish-English Primary School Edison

  our takePolsko-Angielska Szkoła Podstawowa Edison (Polish-English Primary School Edison) na warszawskim Wilanowie zapewnia edukację dwujęzyczną. Szkoła realizuje dwie podstawy programowe - polską i angielską, przywiązując dużą wagę do twórczego i innowacyjnego wykorzystania nowoczesnych technologii. W nauczaniu stosowane są aktywizujące metody dydaktyczne wynikające z przekonania, że kluczem w edukacji jest zaangażowanie uczniów w proces edukacyjny. Szkoła ma bardzo dobre wyniki w egzaminach i wysoką pozycję w rankingach. Bardzo istotne w pracy szkoły są inicjowane i przeprowadzane przez dzieci akcje charytatywne. Jako jedna z zaledwie trzech polskich szkół jest autoryzowana przez przez Council of British International Schools (COBIS), który reprezentuje i gwarantuje jakość w ponad 290 brytyjskich szkołach międzynarodowych w 80 krajach na całym świecie.

Warszawa1
 • Polski Ośrodek Edukacji Montessori

  Warszawa

  Our Take: Polski Ośrodek Edukacji Montessori

  our take

  Polski Ośrodek Edukacji Montessori – to jedna z nielicznych placówek oświatowych w Polsce, która może się pochwalić nauczaniem Montessori na każdym etapie edukacji. POEM funkcjonuje na terenie warszawskiej dzielnicy Ursus, gdzie proponuje opiekę nad dzieckiem już od momentu ukończenia przez niego 6 miesięcy – w żłobku (przy ul. Prawniczej), gwarantując bezpieczne otoczenie, rozwój zgodny z fazami rozwojowymi dziecka, opiekę doświadczonej kadry, a nawet uczestnictwo rodziców w okresie adaptacyjnym. Adekwatne nauczanie do faz rozwojowych towarzyszy dzieciom w kolejnych etapach edukacji – w przedszkolu, które POEM prowadzi w dwóch lokalizacjach (przy ul. Prawniczej oraz ul. H. Pobożnego), oraz w szkole podstawowej (ul. H. Pobożnego), gimnazjum i liceum (ul. Bohaterów Warszawy). W kolejnych latach nauki dzieci zdobywają wiedzę i umiejętności wymagane polską podstawą programową, zgodnie z zaleceniami pedagogiki dr Marii Montessori. Podstawową formą aktywności dzieci jest praca własna. Uczniowie wykonują ją we własnym tempie i zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami i możliwościami. Uczą się umiejętności wyrażania własnych opinii i przekonań, samodzielności, odpowiedzialności i współpracy (zwłaszcza w trakcie wykonywania zadań wymagających zaangażowania większej liczby uczniów) i szacunku do innych oraz otaczającego je świata. Zajęcia uzupełniają różne formy aktywności grupowej: „spotkania w kręgu”, zajęcia muzyczno-ruchowe, stymulacja sensoryczna, zajęcia plastyczne i kulinarne, logopedia oraz zabawy językowe prowadzone w języku angielskim. Również sale lekcyjne i ich wyposażenie są przystosowane do nauczania Montessori. Dzieci uczą się w tzw. grupach edukacyjnych, obejmujących 2-3 roczników.

  POEM jest prowadzony przez Fundację „Daj mi czas”. Od 2000 roku jest członkiem Stowarzyszenia Montessori Europa.

Warszawa0
 • Pomarańczowa Ciuchcia Przedszkola

  Warszawa

  Our Take: Pomarańczowa Ciuchcia Przedszkola

  our take

  Pomarańczowa Ciuchcia– to jedna z największych sieci przedszkoli i żłobków w Polsce, która funkcjonuje w zachodniej części aglomeracji warszawskiej. Działa od ponad 21 lat. Większość jej placówek przyjmuje dzieci już od godziny 7.00 i zajmuje się nimi do godziny 18.00, a czasami i dłużej. W tym czasie dzieci realizują polski program edukacyjny, zapewniający wszechstronny rozwój – emocjonalny, intelektualny, fizyczny i społeczny. Fundamentalne znaczenie w tym procesie ma edukacja językowa, która wyposaża dzieci w umiejętność wypowiadania się i porozumiewania, oraz matematyczna, odpowiedzialna za zdolność logicznego myślenia.

  Pomarańczowa Ciuchcia oparła metody pracy z uczniami na teorii inteligencji wielorakich prof. Howarda Gardnera, według którego istnieje 8 rodzajów inteligencji człowieka - językowa, matematyczno-logiczna, ruchowa, wizualno-przestrzenna, muzyczna, przyrodnicza, interpersonalna i intrapersonalna (intuicyjna), a każdy człowiek ma niepowtarzalny profil inteligencji, który należy odpowiednio rozwijać. W procesie dydaktyczno-wychowawczym PC określa taki profil dziecka i na tej podstawie ukierunkowuje i stymuluje jego rozwój, mocne strony, nie zapominając o słabych stronach. Jednocześnie wyposaża dzieci w znajomość języków obcych, zapewniając im kształcenie dwujęzyczne - nauka angielskiego rozpoczyna się już w grupie 2,5-latków, a w starszych grupach wprowadzany jest hiszpański. Nauka języków jest prowadzona metodą immersji przez lektorów i native speakerów, którzy towarzyszą dzieciom w trakcie wszystkich zajęć przedszkolnych, dzięki czemu w krótkim czasie zaczynają one rozumieć język obcy i nim się posługiwać.

  Przedszkola PC zapewniają dzieciom specjalistyczną opiekę psychologa, który pomaga nauczycielom i rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, metodyka, który czuwa nad realizacją programu i monitoruje postępy dzieci, logopedy, który na bieżąco sprawdza rozwój mowy u dziecka, dietetyka, lekarza oraz pielęgniarki a także pedagogów specjalnych (terapeutów), którzy w grupach integracyjnych pracują z dziećmi wymagającymi wsparcia zgodnie z posiadanymi przez nie orzeczeniami lub opiniami. PC jest bowiem otwarta dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE).

Warszawa0
 • PRIMUS Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 47 i Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące

  Warszawa
  Get to know PRIMUS Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 47 i Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące
  Our Kids wywiad:

  Fundacja PRIMUS prowadzi w na warszawskich Kabatach dwie szkoły - Niepubliczną Szkołę Podstawową nr 47 i Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące. Obie szkoły noszą imię Roberta Schumana i działają na rynku edukacyjnym od 1992 roku.
  Our Take: PRIMUS Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 47 i Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące

  our takePRIMUS Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 47 i Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (obie szkoły noszą imię Roberta Schumana) to dwie szkoły prowadzone przez fundację PRIMUS, które działają od roku 1992 i mieszczą się niedaleko stacji metra Kabaty w Warszawie. Oferują edukację od zerówki do matury. Szkoły realizują polski program Ministerstwa Edukacji Narodowej, prowadząc jednak nauczanie dwujęzyczne. Poza angielskim uczniowie uczą się innych języków - hiszpańskiego, niemieckiego i francuskiego. Szkoły stosują innowacyjne metody i autorskie programy nauczania. Ważnym elementem w nauczaniu jest wykorzystanie nowoczesnych technologii, np. iPadów. Szkoły współpracują z Cambridge English, Instytutem Cervantesa i Österreich Institut i przygotowują uczniów do zdobywania prestiżowych certyfikatów znajomości języków obcych, m.in. egzaminów British Council - KET, PET, FCE, CAE. Szkoły fundacji PRIMUS zdobyły tytuł "Szkoły z klasą" w I edycji akcji oraz dyplom Cogito, szkoły myślącej twórczo, krytycznie i naukowo. Od klasy 6 uczniowie wyjeżdżają w ramach projektów kulturowo-językowych i zielonej szkoły do Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii. 

Warszawa1
 • Pro Beanus

  Warszawa

  Our Take: Pro Beanus

  our take

  Prywatna Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Brzechwy Pro Beanus – to powstała w 1992 r. niepubliczna placówka edukacyjna, mieszcząca się na warszawskiej Ochocie. Od ponad 25 lat oferuje dzieciom i młodzieży naukę na najwyższym poziomie, plasując się w czołówce mazowieckich szkół.

  Szkoła realizuje polską podstawę programową. Szkolny program edukacyjny łączy zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) z tradycyjnym przekazem wiedzy, efektywnie wykorzystując różne metody nauczania. Uczniowie w każdym roku szkolnym uczestniczą w projektach realizowanych w grupach ponadklasowych, dzięki czemu zdobywają wiedzę daleko wykraczających poza programy nauczania i rozwijają swoje zainteresowania.

  Od roku szkolnego 2015/16 w wybranych klasach realizowana jest innowacyjna metoda dwujęzyczności, czyli zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe CLIL.

  Edukacja dwujęzyczna w szkole odbywa się w trybie wieloetapowym. W pierwszym etapie dominują elementy zabawowe, z czasem udział języka obcego wzrasta adekwatnie do poziomu kompetencji językowych uczniów. Tygodniowy wymiar godzin nauczania dwujęzycznego w klasie I wynosi 22 godziny, a w klasie II i III 23 godziny. Nauczyciele prowadzą część zajęć w języku polskim, a część w języku angielskim. Dodatkowo jedna lekcja tygodniowo jest prowadzona przez nauczyciela anglistę, który na bieżąco kontroluje realizację programu z języka angielskiego.

  W klasie IV wraz z nauczaniem przedmiotowym następuje dalszy rozwój umiejętności lingwistycznych z naciskiem na naprzemienne posługiwanie się dwoma językami.

  Szkoła posiada także bogatą ofertę zajęć dodatkowych. Uczniowie uczestniczą w zajęciach judo, grają w szachy, uczą się tworzyć ceramikę i gotować. W szkolnych kołach zainteresowań rozwijają swoje talenty muzyczne, plastyczne, teatralne, a nawet filozoficzne.

Warszawa0
 • Pro Futuro

  Blizne Łaszczyńskiego

  Our Take: Pro Futuro

  our takePro Futuro — szkoła założona w 1993 roku, na ktorą składają się działające w Warszawie przy ul. Kaliskiego 29A Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa nr 61 oraz Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi (języki angielski i francuski). Placówki te prowadzą edukację zgodnie z podstawą programową i wymaganiami MEN, stosując przy tym autorskie programy, wykorzystujące nowoczesne metody nauczania i uczenia się. Partnerem strategicznym szkoły jest Colin Rose, autorytet w zakresie procesów efektywnego nauczania. Podstawą pracy metodycznej placówek Pro Futuro jest program „tak uczymy”, który łączy nowoczesne metody nauczania, takie jak: edukacja wielozmysłowa, praca projektowa, tutoring, odwrócona lekcja, z działaniami poprawiającymi szybkość i efektywność uczenia się, np. treningiem mózgu. Każdy uczeń szkoły jest diagnozowany a jego postępy monitorowane, co pozwala na dostosowanie metod nauczania do jego potrzeb, możliwości i potencjału. Szkoła zapewnia przy tym indywidualną pracę z uczniem w zakresie 5 (w przypadku szkoły podstawowej) lub 7 (w przypadku liceum) przedmiotów. Również w edukacji językowej szkoła stosuje autorski program, który łączy intensywne metody nauczania, takie jak zanurzenie językowe (language immersion) i zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe (CLIL), z najnowszymi odkryciami psychologii poznawczej, neuropsychologii i neurobiologii. Zajęcia przedmiotowe oraz dodatkowe są prowadzone w języku angielskim, a tylko nauka polskiego oraz historii i geografii Polski odbywa się po polsku. Na koniec poszczególnych etapów nauczania dzieci zdają egzaminy językowe wymagane przez Cambridge University, jako że obie szkoły Pro Futuro mają status Cambridge English Language Assessment Preparation Centre uprawniające do przygotowywania do międzynarodowej matury.

Blizne Łaszczyńskiego0
 • Prywatna Szkoła Podstawowa Belward

  Poznań

  Our Take: Prywatna Szkoła Podstawowa Belward

  our take

  Prywatna Szkoła Podstawowa Belward działa w Poznaniu. Szkoła realizuje program nauczania MEN-u, ale wzbogaca go o szereg dodatkowych elementów, takich jak projekty, prezentacje i programy autorskie wspomagane przez nowoczesną technikę. Klasy nie większe niż 20-osobowe pozwalają na indywidualizaję nauczania. Uczniowie uczą się języków w wymiarze rozszerzonym, mając codzienne lekcje angielskiego, a także dodatkowy język od klasy 1. W szkole dużą wagę przywązuje się do bezpieczeństwa i komfortu uczniów.

Poznań0
 • Prywatna Szkoła Podstawowaim. Marszałka Józefa Piłsudskiego

  Kraków

  Our Take: Prywatna Szkoła Podstawowaim. Marszałka Józefa Piłsudskiego

  our takePrywatna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie – to szkoła, której celem jest przygotowanie odpowiedzialnego, kreatywnego i prawego młodego obywatela do aktywnego udziału w życiu społecznym i kulturalnym kraju. Prowadzi edukację patriotyczną, ze szczególnym uwzględnieniem kultury i tradycji regionu, wychowując dzieci w duchu demokracji, wolności, sprawiedliwości, tolerancji oraz poszanowania praw i godności drugiego człowieka. Zapewnia przy tym wszechstronny rozwój dziecka, wyposażając go w wiedzę i umiejętności. I ma w tym zakresie wymierne osiągnięcia – w latach 2009-2016, a więc do roku, w którym organizowane były testy szóstoklasisty krakowska podstawówka aż trzykrotnie znalazła się na pierwszym miejscu w Małopolsce, a w 2016 r. była na drugiej pozycji. Może też poszczycić się wieloma laureatami wojewódzkich konkursów przedmiotowych.
  W procesie nauczania szkoła realizuje polską podstawę programową, kładąc szczególny nacisk na edukację językową – uczniowie mają 5 godzin jęz. angielskiego tygodniowo oraz 2 godziny jęz. niemieckiego już od IV klasy. Edukację językową skutecznie wzmacniają liczne wyjazdy zagraniczne, dające szanse poznania nowych ludzi i kultur, a przede wszystkim sprawdzenia swoich umiejętności językowych. Szkoła dba również o kondycję fizyczną uczniów, zapewniając im m.in. doskonalenie techniki pływania przez cały okres nauki oraz zajęcia tańca towarzyskiego. Ważnym elementem edukacji stanowi drama – przy szkole podstawowej działa teatr, który również ma na swoim koncie wiele nagród. Jest to jeden z dwóch działających przy tej placówce teatrów – drugi funkcjonuje przy I Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie, które rozpoczęło działalność we wrześniu 1990-tego roku. Ono również oferuje solidną naukę w przyjaznej atmosferze i rzetelne wychowanie oparte na tradycyjnych wartościach. Przy szkole działa także gimnazjum.

Kraków0
 • Przedszkole Numer Jeden

  Warszawa
  Get to know Przedszkole Numer Jeden
  Our Kids wywiad:

  Twórczynią Przedszkola Numer Jeden działającego w warszawskiej dzielnicy Wilanów jest Edyta Frejek. Pochodzi z Zakopanego. Często odwiedzała rodzinę w Nowym Jorku, gdzie miała okazję przyjrzeć się jak działają na co dzień placówki przedszkolne. Urzekła ją ich wolność i otwartość. Kiedy sama objęła posadę dyrektora w polskim przedszkolu publicznym, zobaczyła jak wiele jest ograniczeń, przepisów i zasad niepozwalających na rozwinięcie kreatywności. I wtedy postanowiła, że założy własne przedszkole, takie, o jakim sama marzy.
  Our Take: Przedszkole Numer Jeden

  our take

  Przedszkole Numer Jeden to nowoczesna placówka edukacyjna, która zapewnia dzieciom wszechstronny rozwój, wyposażając je w znajomość języka angielskiego dzięki programowi dwujęzyczności. Nauka angielskiego w przedszkolu odbywa się poprzez zanurzenie w języku, czyli codzienne kontakty z native speakerami. PNJ realizuje ideę nauki języka przez zabawę. Metoda ta jest też wykorzystywana do realizacji innych celów edukacyjnych – do rozwoju wrażliwości estetycznej i muzycznej, rozwoju fizycznego i koordynacji ruchowej, umiejętności społecznych. Służą temu m.in. zajęcia taneczne i artystyczne, podczas których dzieci wykonują różne prace plastyczne, rysują i malują, a także obcowanie ze sztuką, np. uczestniczenie w spektaklach teatralnych. Wszystkie zajęcia wynikają z potrzeb dzieci, ponieważ nauczyciele stosują indywidualizację procesu nauczania.

  PNJ realizuje rekomendowany przez MEN Program Wychowania Przedszkolnego Tablit. Opiera się on na dwóch głównych metodach - metodzie modelowania dialogów (Questioning the Author), polegającej na zadawaniu przez nauczyciela pytań otwartych, co pozwala dzieciom na twórcze, samodzielne wnioskowanie, oraz metodzie projektowej, w której dzieci są angażowane do różnych zadań, np. zmiana wystroju sali. Tablit kładzie nacisk na poznawanie świata przez działanie, doświadczanie, odkrywanie, przeżywanie i dyskutowanie, budząc tym samym w dzieciach zamiłowanie do nauki. Program posiada też rozwinięty moduł języka angielskiego, który zakłada pełną synergię z problematyką poruszaną w czasie innych zajęć.

  PNJ oferuje nie tylko wysoką jakość edukacji, ale tworzy doskonałe dla niej warunki. Dzieci przebywają w salach wyposażonych w wysokiej jakości oczyszczacze powietrza, które chronią je przed smogiem, alergenami, bakteriami, wirusami i grzybami, oraz nowoczesny sprzęt edukacyjny, w tym m.in. interaktywny dywan, który urozmaica zajęcia dydaktyczne, ruchowe i terapeutyczne. W PNJ dzieci są pod opieką logopedy i psychologa.

Warszawa1
 • Robert Land Academy

  Wellandport

  Our Take: Robert Land Academy

  our takeNiektórzy uczniowie rozkwitają w środowisku gdzie pozwala im się na niezależność i samomotywowanie się. Inni czują się najlepiej w diametralnie różnym środowisku - uporządkowanym i pełnym ładu, z bardzo wyraźnymi ograniczeniami i łatwo zauważalnymi granicami. Robert Land Academy to szkoła dla tych drugich. Rozkład dnia jest regulowany, a dyscyplina jest egzekwowana. Wyniki są często zaskakujące. Jest to szkoła, która szczyci się swoją zdolnością do odmieniania uczniom życia, a to poczucie dumy jest w pełni uzasadnione. Robert Land Academy nie jest szkołą dla każdego ucznia, ale przecież żadna szkoła nie jest. W uczniach, którzy potrzebują struktury, aby odnieść sukces, ta szkoła może dokonać znaczącej przemiany w bardzo krótkim czasie.

Wellandport0
 • Rothesay Netherwood School

  Rothesay

  Our Take: Rothesay Netherwood School

  our takeW 1874 r. Ezekiel Stone Wiggins założył Thompson's School, koedukacyjną szkołę dzienną. We wczesnych latach jej istnienia zaszły pewne zmiany własności i kierunku rozwoju, choć z czasem sytuacja się ustabilizowała zarówno naukowo, jak i finansowo. Wieloletnie partnerstwo  z Netherwood, szkołą dla dziewcząt założoną w 1894 r., doprowadziło do połączenia obu w 1984 r. Szkoła pozostaje wierna tradycji doskonałości akademickiej, a kampus jest bogaty w pamiątki z jej długiej historii. Szkoła bardzo się rozbudowała i zmieniła w wyniku wielu kampanii kapitałowych w ostatnich dziesięcioleciach. Dzisiaj łączy długą tradycję i szeroko zakrojony rozwój, co jest naprawdę znakomitą mieszanką. Wśród znaczących absolwentów szkoły jest John Peters Humphrey, główny autor Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Rothesay0
 • Rubik Music School - Dwujęzyczne Przedszkole Muzyczne

  Warszawa

  Our Take: Rubik Music School - Dwujęzyczne Przedszkole Muzyczne

  our take

  Rubik Music School to pierwsze przedszkole niepubliczne w Warszawie, które kształtuje dzieci poprzez bogatą ofertę zajęć muzycznych, a jego patronem jest znany polski kompozytor i muzyk Piotr Rubik. Przedszkole posiada dwie placówki: na Ochocie, w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Szczęśliwickiego oraz na Mokotowie, niedaleko kompleksów biurowych. Przedszkolaki aktywnie uczestniczą w projektach muzycznych, uczą się komponować i biorą udział w zajęciach z rytmiki. Tok nauki dostosowany jest do indywidualnych zdolności każdego dziecka. W Rubik Music School przedszkolna edukacja obejmuje również dwujęzyczność: dzieci uczą się podstaw języka angielskiego przez metodę immersji językowej, a sama nauka odbywa się w atmosferze zabawy. W Rubik Music School stosuje się globalne czytanie w języku angielskim (RUN – Repeat Understood Name). Technika ta polega na odkodowywaniu języka: od przeczytania danego słowa, następnie przez jego zrozumienie, aż po samodzielne zastosowanie. Przedszkole oferuje ponadto warsztaty w całości prowadzone po angielsku: „What a wonderful world” to poznawanie różnorodności świata i jego kultur połączone z doświadczeniami przyrodniczymi oraz „Cooking the music”, na których dzieci uczą się gotować egzotyczne potrawy. Filozofią przedszkola jest rozbudzanie ciekawości dzieci do świata poprzez sztukę: jej odczuwanie oraz tworzenie. Podczas zajęć muzycznych stosowana jest metoda Lidii Bajkowskiej, polegająca na personifikacji nut; zabieg ten pozwala szybko przyswoić dziecku podstawy muzyki. Dzieci uczestniczą również w autorskich warsztatach Piotra Rubika, na których aktywnie słuchają muzyki oraz grają na instrumentach według metod Batti Strauss i C. Orffa. W Rubik Music School bardzo istotne jest odżywianie: posiłki przygotowywane są z naturalnych składników, co pozwala na nauczenie zdrowych nawyków żywieniowych, a pomaga w tym filozofia DietboxKids czyli podawanie pełnowartościowych i różnorodnych posiłków, które jednocześnie rozwijają upodobania kulinarne dzieci. Ponadto uczniowie mają możliwość uczestniczenia w koncertach i warsztatach muzycznych Piotra Rubika.

Warszawa0
 • Sokrates

  Częstochowa

  Our Take: Sokrates

  our take

  Prywatna Szkoła Podstawowa „Sokrates” w Częstochowie - to niepubliczna placówka założona przez Jadwigę i Tomasza Bartosz, której mottem są słowa Sokratesa: „Mądrość zależy od trzech rzeczy: osobowości, wiedzy i samokontroli”. Zgodnie z nim w procesie edukacji i wychowania przygotowuje młodych ludzi do funkcjonowania w życiu dorosłym, odnoszenia sukcesów, kształtując takie cechy, jak zamiłowanie do nauki, upór w dążeniu do wyznaczonego celu, wiarę we własne siły i możliwości, umiejętność współpracy, oraz umiejętność organizowania swojej pracy i zarządzania czasem, wpajając im jednocześnie uniwersalne wartości etyczne i moralne.

  Szkoła realizuje polską podstawę programową, wzbogaconą o rozszerzony program nauki języków obcych, przede wszystkim angielskiego. Drugim nauczanym językiem jest niemiecki. Stosuje autorskie programy nauczania i zapewnia indywidualne podejście do dziecka.

  Placówka oferuje uczniom komfortowe warunki nauki – dzieci uczą się w przestronnych salach, a maksymalna liczba uczniów w klasie nie przekracza 20 osób. W codziennej pracy uczniowie korzystają z innowacyjnych rozwiązań naukowych - interaktywnych tablic elektromagnetycznych i dotykowych, projektorów multimedialnych, interaktywnych zestawów do nauki matematyki, historii, geografii i języków obcych, a także zestawów audiowizualnych do prezentacji i wyświetlania filmów oraz wizualizerów.

  Poza podstawowym programem edukacyjnym dzieci mogą wybierać spośród licznych zajęć dodatkowych, wspomagających ich rozwój ruchowy, jak gimnastyka, wschodnie sztuki walki czy zajęcia muzyczno-rytmiczne. W szkole działa też wiele kół zainteresowań – ceramiczne, szachowe, fotograficzne i lingwistyczne. Chętne dzieci mogą także zapisać się do gromady zuchowej współpracującej z Hufcem ZHP w Częstochowie.

Częstochowa0
 • Społeczna Szkoła im. S. Lema STO

  Warszawa

  Our Take: Społeczna Szkoła im. S. Lema STO

  our take

  Społeczna Szkoła im. S. Lema STO – to założona w 1989 r. przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe placówka edukacyjna, która przez pierwsze lata działała jako Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 3 STO. Szkoła szybko osiągnęła bardzo wysoki poziom nauczania, który utrzymuje do dzisiaj. Wypracowane przez nią metody pracy z uczniem i niewątpliwy sukces edukacyjny sprawiły, że w 2012 roku warszawski oddział STO powołał do życia kolejna szkołę - gimnazjum, które już w pierwszym roku funkcjonowania znalazło się w czołówce szkół Polski. Od 1 września 2017 r., w ślad za reformą systemu edukacji, działalność edukacyjną rozpoczęła szkoła podstawowa. Obecnie więc stowarzyszenie prowadzi Społeczną Szkołę Podstawową im. S. Lema STO, Społeczne Gimnazjum im. S. Lema STO oraz LO, wszystkie mieszczące się w kampusie obok stacji metra Dworzec Wileński.

  Szkoły STO oferują polską podstawę programową z rozszerzonym programem nauki języków obcych, matematyki oraz przedmiotów wybranych samodzielnie przez uczniów. Zapewniają indywidualizację procesu nauczania, która obejmuje zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i uczniów mających problemy edukacyjne - z objawami dysleksji, dysgrafii, dyskalkulii czy z zespołem Aspergera. Pozwalają na to małoliczne klasy, które w edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III) nie przekraczają 12 uczniów, a począwszy od klasy IV aż po liceum - 16. Dodatkowo podczas nauki języków klasy są dzielone na grupy. Na edukację językową szkoła kładzie bowiem szczególny nacisk – dzieci i młodzież uczą się przede wszystkim języka angielskiego, który już w klasach I-IV szkoły podstawowej jest nauczany w wymiarze 4 godzin tygodniowo, a począwszy od klasy V – 5 godzin, oraz – do wyboru – niemieckiego, hiszpańskiego lub francuskiego w wymiarze 3 godzin tygodniowo. Ofertę edukacyjną szkół STO, w tym językową, uzupełniają koła zainteresowań, organizowane przez szkołę dni kultury, wycieczki i wyjazdy integracyjne, wyjścia na wystawy, do kin, teatrów, filharmonii i opery.

  Dzieciom z dysfunkcjami rozwojowymi placówka oferuje diagnozę i zajęcia reedukacyjne oraz treningi psychoterapeutów dostosowane do ich indywidualnych potrzeb.

Warszawa0
 • Społeczne Szkoły Bułhaka

  Warszawa

  Our Take: Społeczne Szkoły Bułhaka

  our take

  Społeczne Szkoły Bułhaka– to placówki edukacyjne należące do Fundacji Szkoły Społecznej, która jesienią 1990 r. na terenie warszawskiej dzielnicy Wesoła powołała jedną z pierwszych w Polsce społeczną szkołę podstawową. Obecnie fundacja prowadzi w Wesołej pięć placówek – od przedszkola z oddziałem żłobkowym do liceum – zapewniając dzieciom bezpieczne przejście przez cały cykl edukacji przedszkolnej i szkolnej. Na wszystkich poziomach Bułhak oferuje naukę w przyjaznym środowisku, zindywidualizowane podejście do dzieci, nauczanie zgodne z polską podstawą programową oraz edukację dwujęzyczną – w językach polskim i angielskim - metodą zanurzenia językowego (CLIL).

  Już na etapie edukacji wczesnoszkolnej uczniowie mają 8 godzin angielskiego tygodniowo, z czego jedną godzinę spędzają z native speakerem, a dwie ucząc się matematyki i przyrody. W starszych klasach nauki angielskiego jest więcej, a w klasach dwujęzycznych część przedmiotów jest w tym języku wykładana. Od klasy I uczniowie uczą się również innych języków obcych, mając do wyboru niemiecki, francuski i hiszpański.

  Przechodząc do liceum młodzież kontynuuje naukę w profilowanych klasach:

  - medyczno-przyrodniczej - z rozszerzonym programem biologii, chemii, matematyki i dodatkowymi przedmiotami związanymi z tym kierunkiem rozwoju, np. pierwsza pomoc, biologia medyczna;

  - ekonomiczno-prawnej – z rozszerzonym programem matematyki, wiedzy o społeczeństwie, geografii i dodatkowymi przedmiotami typu zarządzanie firmą, podstawy prawa;

  - językowo-artystycznej - z rozszerzonym programem nauki języków obcych i języka polskiego oraz historii, wiedzy o społeczeństwie, a także z lekcjami malarstwa, warsztatami teatralnymi czy dziennikarskimi.

  W nauczaniu szkoła wykorzystuje nowoczesne metody, wśród których podstawową jest praca projektowa. W trakcie zajęć pozalekcyjnych uczniowie przygotowywani są do egzaminów międzynarodowych z języków obcych oraz konkursów przedmiotowych, uczestniczą w zajęciach wyrównawczych i rozwijających, a także w zajęciach terapeutycznych, jeśli są takie wskazania. Mogą też uczestniczyć w licznych zajęciach i kołach zainteresowań.

Warszawa0
 • St. Stephen's School, Rome

  Rome

  Our Take: St. Stephen's School, Rome

  our take

  Szkoła św. Szczepana (St. Stephen's School) została założona przez grupę północnoamerykańskich pedagogów, którzy przyjęli amerykańską niezależną szkołę jako model, choć z zamiarem jej wyprzedzenia, ustawiając się w pozycji lidera, którego inne szkoły starałyby się naśladować. Warto zauważyć, że nie jest to model wyznaniowy, za to mocno osadzony w ideale sztuk wyzwolonych, oferujący kształcenie uczniów do aktywnego udziału w życiu obywatelskim, w wymiarze lokalnym i globalnym. Założyciele szkoły wybrali Rzym ze względu na jego rolę w historii świata i ideową bliskość z artystycznymi i politycznymi twórcami cywilizacji zachodniej. Niezwykłe było także to, że już w tamtych czasach była to szkoła międzynarodowa w takim sensie, w jakim myślimy o niej dzisiaj, gdzie uczniowie przyjeżdżają z całego świata, aby wspólnie wzrastać i uczyć się, rozwijając nie tylko swoje talenty, ale także sposoby ich realizacji w kontekście międzynarodowym. W 1975 r. stała się pierwszą szkołą we Włoszech, która przyjęła program IB. Obecnie liczba przyjmowanych uczniów jest celowo mała, utrzymuje się niską liczbę uczniów przypadających na jednego wykładowcę, a szkoła jest atrakcyjna dla uczniów, którzy czują się znakomicie ucząc się w prawdziwie międzynarodowym i międzykulturowym środowisku. Wyposażenie szkoły jest najwyższej jakości, a szkoła mieści się w zabytkowej willi, tuż obok wielu miejsc wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, w tym Circus Maximus, Forum Romanum i Koloseum. Wykładowcy również przyjeżdżają z całego świata, przywożąc ze sobą solidne doświadczenie w programie IB i pasję. Większość uczniów mieszka w okolicy, choć możliwe jest także zakwaterowanie internacie, a szkoła jest słusznie doskonałym wyborem dla uczniów przybywających z programów IB w Ameryce Północnej, Europie i Azji. Szkoła nadal realizuje pragnienie założycieli, aby stworzyć instytucję, która byłaby czymś więcej niż tylko kolejną szkołą, która byłaby przykładem kosmopolitycznych ideałów i służyłaby jako ważny model doskonałości akademickiej.


   

Rome0
 • Szkoła Aktywności Twórczej

  Zielonka

  Our Take: Szkoła Aktywności Twórczej

  our take

  Szkoła Aktywności Twórczej (SAT) – to kameralna, funkcjonująca w podwarszawskiej Zielonce niepubliczna szkoła podstawowa, która w swej działalności nawiązuje do postępowego nurtu Nowego Wychowania, a w szczególności do pedagogiki Celestyna Freineta. Szkoła powstała w 1992 r. z inicjatywy prof. Krystyny Pankowskiej i dr. Mariusza Samoraja, pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego i od początku realizuje koncepcję szkoły otwartej, o charakterze wspólnotowym, prowadzonej z poszanowaniem praw dziecka, w której podstawową rolę w procesie nauczania i wychowania odgrywa aktywność twórcza uczniów, a więc ich naturalna skłonność do majsterkowania, malowania, muzykowania, tworzenia czegoś w procesie edukacji.

  Sprzyja to nie tylko rozwijaniu zainteresowań artystycznych dzieci, ale kształtowaniu u nich postaw twórczych, kreatywnych, aktywnych, chęci uczenia się. Efekty takiego podejścia są bardzo wymierne - szkoła należy do grona 4 proc. najlepszych podstawówek w Polsce, a jej wychowankowie to laureaci ogólnopolskich konkursów matematycznych, przyrodniczych, historycznych, recytatorskich, sportowych i językowych. SAT w pełni bowiem realizuje podstawę programową MEN z rozszerzonym programem informatyki i języka angielskiego, które są dla wszystkich uczniów obowiązkowe. W procesie edukacji szczególną rolę odgrywają nauczanie zintegrowane oraz drama edukacyjna. Dzieci nabywają umiejętności naukowe i praktyczne zarówno podczas lekcji, jak i w trakcie zajęć dodatkowych, takich jak koła zainteresowań (m.in. matematyczne, historyczne, plastyczne, ceramiczne) oraz podczas wycieczek do kina, teatru czy wyjazdów plenerowych, oferowanych w ramach czesnego.

  SAT zatrudnia nauczycieli o wysokich kwalifikacjach, doskonalonych dzięki stałej współpracy z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, dla którego szkoła jest szkołą ćwiczeń. Współpracuje również z Ministerstwem Kultury i Sztuki, Centrum Animacji Kulturalnej, Polskim Komitetem InSEA, pozarządową organizacją wychowania przez sztukę afiliowaną przez UNESCO, oraz innymi instytucjami i organizacjami kulturalno-oświatowymi w kraju i za granicą. Szkołę prowadzi Fundacja Wychowanie przez Sztukę.

Zielonka0
 • Szkoła Otwarta

  Warszawa
  Get to know Szkoła Otwarta
  Our Kids wywiad:

  Szkoła Otwarta to działająca w Warszawie kameralna szkoła alternatywna zapewniająca harmonijny rozwój dziecka we wszystkich aspektach: poznawczym, emocjonalnym, społecznym i fizycznym oraz radosną edukację w bezpiecznej szkole. 
  Our Take: Szkoła Otwarta

  our takeSzkoła Otwarta jest kameralną podstawową szkołą alternatywną z siedzibą w warszawskiej dzielnicy willowej Saska Kępa. Szkoła zatrudnia dużą liczbę pedagogów-pasjonatów, którzy bardzo indywidualnie  i niestandardowo podchodzą do każdego ucznia. Kadra stale podnosi swoje kwalifikacje. Główne cele i misja Otwartej Szkoły to: wszechstronny rozwój dziecka, wspieranie talentów, bezpieczne i przyjazne środowisko nauki bez agresji i z empatią, otwartość na siebie, innych i świat oraz przygotowanie dzieci do funkcjonowania we współczesnym świecie. Szkoła nie stosuje ocen ani klasówek. Uczniowie szkoły formalnie realizują obowiązek szkolny poza szkołą (edukacja domowa), ale zamiast uczyć się w domu, korzystają w Szkole Otwartej z warsztatów, projektów i zajęć przedmiotowych. Formalnie są uczniami Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Z. i J. Moraczewskich w Sulejówku, gdzie na koniec roku zdają egzaminy z przedmiotów i otrzymują świadectwa.  

Warszawa1
 • Szkoła Podstawowa im. Piotra Michałowskiego w Krakowie

  Kraków

  Our Take: Szkoła Podstawowa im. Piotra Michałowskiego w Krakowie

  our take

  Szkoła Podstawowa im. Piotra Michałowskiego w Krakowie – to prywatna placówka oferująca dzieciom z Polski i z zagranicy 8-letni cykl edukacyjny – od klasy I do VIII, zgodny polskim programem nauczania i rozszerzonym programem nauki języków obcych. Na jego podstawie uczniowie rozwijają kompetencje matematyczne, komunikacyjne i społeczne, ucząc się jednocześnie krytycznego myślenia, umiejętności zdobywania i przetwarzania wiedzy, funkcjonowania w społeczeństwie i pracy w zespole oraz dbałości o środowisko naturalne. Szkoła reprezentuje zindywidualizowane podejście do uczniów, dostosowując nauczane treści, sposoby ich przekazywania oraz tempo pracy do możliwości dzieci, a uczniom mającym problemy w opanowaniu materiału zapewnia zajęcia reedukacyjne i wyrównawcze.

  Placówka kładzie szczególny nacisk na edukację językową. Nauka języka angielskiego zaczyna się już w klasie 0 i jest prowadzona codziennie, w wymiarze 5 godzin tygodniowo. W klasie IV włączany jest drugi język obcy do wyboru – niemiecki, hiszpański lub francuski, w wymiarze 3 godzin tygodniowo. W klasach VII i VIII uczniowie mają możliwość nauki w systemie dwujęzycznym, czyli z wykładowym angielskim na wybranych przedmiotach. Edukacja językowa oparta jest na różnych metodach i technikach pracy, takich jak metoda komunikacyjna, drama, prace projektowe oraz ćwiczenia z wykorzystaniem programów i gier edukacyjnych. Dodatkowo jest ona wspierana poprzez konwersatoria z native speakerami, zajęcia klubowe (np. English Club, English Film Club), kontakty z rówieśnikami z innych krajów w ramach programu eTwinning, spotkania przygotowujące do egzaminów międzynarodowych, weekendowe wycieczki prowadzone przez anglistów oraz wyjazdy zagraniczne. Obok tych działań szkoła prowadzi też liczne zajęcia rozwijające uczniów, takie jak koła i warsztaty teatralne, filmowe, plastyczne, muzyczne czy sportowe. Uczniom obcojęzycznym oraz powracającym z zagranicy szkoła oferuje Program Welcom, przyspieszający naukę języka polskiego.

  Szkoła jest prowadzona przez Towarzystwo Społecznej Szkoły Podstawowej im. Piotra Michałowskiego (TSSP), które oferuje również naukę w przedszkolu, gimnazjum oraz w liceum ogólnokształcącym.

Kraków0
 • Szkoła Podstawowa Montessori w Rzeszowie

  Rzeszów

  Our Take: Szkoła Podstawowa Montessori w Rzeszowie

  our take

  Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori w Rzeszowie- to pierwsza na Podkarpaciu niepubliczna szkoła podstawowa w pełni realizująca założenia pedagogiki Marii Montessori – oferuje małoliczne, trzyrocznikowe klasy, w których dzieci uczą się przede wszystkim same i od siebie, w czym stale towarzyszą im dwie nauczycielki Montessori. Takich klas w mijającym roku szkolnym było cztery – trzy dla dzieci znajdujących się na pierwszym etapie edukacji szkolnej (odpowiednik klas 1-3) oraz jedna dla dzieci II etapu edukacji (odpowiednik klas IV-VII). W nowym roku szkolnym zostaną utworzone dwie klasy II etapu edukacji. Mało? Raczej nie jak na zaledwie dwa lata działalności szkoły, która powstała w 2015 roku. W zakresie kształcenia Montessori nie jest jednak placówką nową – przez ponad 10 lat jej założycielki i dyrektorki Agnieszka Krzywdzik i Jadwiga Krzywdzik prowadziły Niepubliczne Przedszkole Montessori „Chatka Puchatka”.

  Szkoła mieści się w nowo wybudowanym budynku w starej dzielnicy miasta Pobitno. Wokół niej znajduje się teren rekreacyjny, a w najbliższym sąsiedztwie plac zabaw, dzięki którym dzieci mają zapewniony ruch na świeżym powietrzu i kontakt z przyrodą. Na rozwój fizyczny uczniów wpływają jednak przede wszystkim stałe zajęcia w hali sportowej oraz lekcje pływania. Nauka odbywa się w przestronnych salach lekcyjnych, w których każde dziecko może znaleźć dla siebie miejsce do pracy indywidualnej (własnej), będącej podstawową formą pracy dzieci w montessoriańskiej szkole. Uczniowie mają do dyspozycji ponad 300 pomocy „rozwojowych” oraz swoich nauczycieli, którzy są gotowi wesprzeć ich, ukierunkować, a także koleżanki i kolegów. Poza tym wykonywane przez uczniów zadania – czy to samodzielnie czy w grupie – są zawsze indywidualnie dostosowane do ich możliwości, dzięki czemu dzieci rozwijają się we własnym tempie – bez wyraźnego odniesienia do wymagań programu. Mimo to uczniowie w pełni realizują program wyznaczony przez władze oświatowe, a dodatkowo intensywnie uczą się języka angielskiego, który we wszystkich klasach jest nauczany codziennie, w małych grupach. Szkoła jest czynna od godziny 7.00 do 17.00. Obowiązują w niej mundurki.

Rzeszów0
 • Szkoła Podstawowa Paderewski w Lublinie

  Lublin

  Our Take: Szkoła Podstawowa Paderewski w Lublinie

  our takeSzkoła Podstawowa Paderewski w Lublinie – to niepubliczna placówka, w której każde dziecko rozwija się „w swoim tempie i na swój własny sposób”. Oferuje zindywidualizowane podejście do dziecka, wychowanie zgodne z najnowszymi trendami w psychologii pozytywnej i pedagogiki, lekcje w małych grupach, z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Zapewnia atmosferę sprzyjającą kształtowaniu umiejętności społecznych, zdobywaniu wiedzy oraz rozwijaniu zainteresowań naukowych, artystycznych i sportowych.
  Szkoła prowadzi naukę zgodną z polskim programem nauczania, z rozszerzonym programem języka angielskiego - w klasach I-III uczniowie uczą się języka angielskiego w wymiarze 4 godz. tygodniowo, a począwszy od klasy IV - 6 godz., w tym godzinę z native speakerem. W klasie IV uczniowie rozpoczynają naukę drugiego języka obcego - hiszpańskiego lub niemieckiego. W programie szkoła ma też obowiązkowe lekcje filozofii, która – jak wiadomo - pomaga zrozumieć świat oraz wspiera twórcze myślenie. Ważnym elementem procesu nauczania jest stosowane w szkole ocenianie kształtujące, polegające na tym, że nauczyciele określają uczniom cele lekcji w języku zrozumiałym dla ucznia i kryteria sukcesu – „NaCoBeZu”, czyli „na co będą zwracać uwagę” przy ocenianiu danej pracy. Ocena kształtująca ma formę opisową i stanowi nie tylko cenną wskazówkę dla ucznia, ale i dla rodziców. Uczniowie korzystają też z samooceny oraz oceny koleżeńskiej.
  Szkoła podstawowa to jedna z placówek edukacyjnych prowadzonych pod nazwą „Paderewski” – w ramach szkoły działa również Gimnazjum Paderewski – jedyna na Lubelszczyźnie szkoła autoryzowana w międzynarodowym programie International Baccalaureate – Middle Years Programme (MYP), oraz Liceum Paderewski, mogące się pochwalić 100% zdawalnością matur w programie polskim i międzynarodowym.

Lublin0
 • Szkoła Przyszłości

  Warszawa

  Our Take: Szkoła Przyszłości

  our take

  Szkoła Przyszłości w Warszawie – w tej szkole na warszawskiej Białołęce nic nie dzieje się przypadkiem – przez pierwszy rok nauki uczeń jest diagnozowany ze względu na typ dominującej inteligencji, typ sensoryczny oraz sposób uczenia się, a następnie ustalana jest dla niego indywidualna ścieżka edukacji. Nauczyciele dostosowują metody nauczania do potrzeb i możliwości ucznia.

  W procesie nauczania szkoła realizuje podstawę programową określoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz przyjęte w niej standardy i cele, stosując innowacyjne metody edukacyjne. Na przykład umiejętności czytania i pisania uczy wykorzystując metodę glottodydaktyki prof. Rocławskiego, a edukację matematyczną prowadzi w oparciu o programy prof. Gruszczyk-Kolczyńskiej. Nauczyciele podczas zajęć sięgają po inscenizacje, dramę, zabawy, projekty, konwersację, stosują techniki informacyjno-komunikacyjne. Edukacja dzieci jest wspierana autorskimi programami, dzięki którym poznają one techniki szybkiego i efektywnego uczenia się, kreatywnego myślenia, efektywnego zarządzania czasem oraz skutecznej komunikacji. Dzięki warsztatom „stres moim przyjacielem” uczniowie uczą się nad nim panować i wykorzystywać jego pozytywne działanie (eustres) do poprawy szybkości i jakości pracy. W trakcie nauki dzieci zyskują również umiejętności społeczne oraz świadomość własnej wartości.

  Jednym z podstawowych celów szkoły jest nauczanie językowe, zwłaszcza języka angielskiego. Intensywna nauka angielskiego rozpoczyna się już od „zerówki”. W kolejnych klasach szkoły podstawowej liczba godzin angielskiego jest systematycznie zwiększana, stając się naturalnym narzędziem komunikacji uczniów. Dzieci zyskują tę umiejętność poprzez stałe ćwiczenia z native speakerami. Od klasy II uczą się również języków francuskiego i hiszpańskiego. Edukacji językowej sprzyja też realizacja unijnego projektu „Szkoła Przyszłości – szkołą nowoczesnego Europejczyka”, w ramach programu Erasmus+.

Warszawa0
 • Szkoły MGM

  Warszawa

  Our Take: Szkoły MGM

  our takeSzkoły MGM - to zespół prywatnych szkół założonych z myślą o osobach czynnie uprawiających sport, a ich absolwentami są tacy mistrzowie jak Adam Małysz, Krzysztof "Diablo" Włodarczyk, Andrzej Fonfara "Polski Książę" czy Łukasz Rutkowski. Placówki MGM funkcjonują od 1996 r. i są ściśle związane z Wyższą Szkołą Edukacja w Sporcie w Warszawie, zapewniając jednocześnie ciągłość kształcenia. Działają też pod wspólnym adresem - na terenie obiektów byłej FSO na Żeraniu.  Obecnie zespół placówek MGM tworzą Szkoła Podstawowa MGM oraz Sportowe Liceum Ogólnokształcące MGM nr 67. Są one dostępne dla wszystkich dzieci (również niesportowców). Realizują bardzo ambitny program nauczania, wyznaczony przez MEN, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji językowej. Podstawowym nauczanym językiem jest angielski, ale uczniowie mogą się również uczyć języka niemieckiego, hiszpańskiego i rosyjskiego. Szkoła chwali się 100-proc. zdawalnością matury.  
  Cechą charakterystyczną szkół MGM jest zrozumienie nauczycieli i kadry szkoły wykazywane dzieciom i młodzieży chcącym uprawiać sport, a w przypadku uczniów intensywnie trenujących jakąś dyscyplinę podporządkowanie procesu dydaktycznego wymogom i potrzebom, jakie stawiają przed nimi codzienny trening i wyjazdy na zgrupowania lub zawody. Uczniowie ci już od pierwszego dnia pobytu w szkole mają możliwość przejścia na indywidualny tok nauczania i pomoc nauczyciela -opiekuna naukowego, którego zadaniem jest nie tylko czuwanie nad zakresem przerabianego materiału i wymaganych treści programowych z poszczególnych przedmiotów, ale również współpraca w tym zakresie z innymi nauczycielami ucznia oraz jego rodzicami. Jego zadaniem jest też okresowe sprawdzanie postępów ucznia oraz wspieranie go i motywowanie do nauki. Opiekun jest dostępny dla ucznia 7 dni w tygodniu. Szkoła Dysponuje również systemem informatycznym (platforma egzaminacyjna), który pozwala na pracę z uczniem online i weryfikację jego postępów bez względu na czas i miejsce pobytu.

Warszawa0
 • Szkoły Stowarzyszenia Sternik

  Warszawa

  Our Take: Szkoły Stowarzyszenia Sternik

  our takeSzkoły Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rodziny „Sternik” - to sieć prywatnych szkół, powstałych z inicjatywy rodziców, oferujących katolicki model wychowawczy, według którego edukacja dzieci powinna być zgodna z wartościami przekazywanymi w domu. W placówkach tych rodzice są traktowani jako najważniejsi wychowawcy dzieci, których szkoła jedynie wspiera, nauczyciel nie tylko uczy, ale i pomaga dziecku w rozwijaniu cnót, które powinny charakteryzować go jako człowieka i katolika. Jest też tutorem dla rodziców i rodziny dziecka. Stosują przy tym zasadę rozdzielności płciowej, ponieważ to wspiera procesy edukacji i wychowania. Z tego względu stowarzyszenie „Sternik” prowadzi w Warszawie po dwie szkoły podstawowe, gimnazja i licea: „Żagle” dla chłopców (w Falenicy i Międzylesiu) oraz „Strumienie” dla dziewcząt (w Józefowie). Jedynie zlokalizowane w Józefowie przedszkole jest koedukacyjne. Placówki te oferują edukację skoncentrowaną na jednostce, obejmującą wszystkie aspekty osobowości ucznia, a więc: rozum, wolę, emocje, ciało, ducha, a także bardzo bogaty program nauczania. Szkoły realizują podstawę programową MEN i wykorzystują zalecenia Institució Familiar d’Educació (IFE) z Barcelony, które skupia około 500 szkół z 38 krajów. Opiekę duszpasterską nad szkołami sprawuje kapłan Opus Dei.

Warszawa0
 • Thames British School

  Warszawa
  Get to know Thames British School
  Our Kids wywiad:

  Thames British School działa w czterech kampusach w Warszawie i na jej obrzeżach, w sumie oferując pełny zakres kształcenia - od żłobka do matury (2,5-18 lat). Szkoła rośnie i rozbudowuje się - ostatnio przejęła sieć szkół Meridian International School.
  Our Take: Thames British School

  our take

  Thames British School Warsaw (TBS) jest międzynarodową szkołą oferującą kształcenie dla dzieci w wieku od 2,5 do 18 lat (od Nursery – przedszkola do matury IB). Szkoła realizuje brytyjską podstawę programową English National Curriculum oraz IB Diploma. Językiem wykładowym jest angielski, ale edukacja językowa obejmuje ponadto hiszpański i niemiecki. Dodatkowo, szkoła oferuje dodatkowe lekcje języka polskiego dwa razy w tygodniu.

  Thames British School działa w czterech nowoczesnych i znakomicie wyposażonych kampusach – na warszawskiej Ochocie w pobliżu Parku Szczęśliwickiego oraz przy ul.Wawelskiej, w Piasecznie poza Warszawą oraz na Włochach.

  Nauczycielami w TBS są “native speakers”, dysponujący kwalifikacjami brytyjskimi. Celem szkoły jest stworzenie środowiska, gdzie uczniowie mogą w pełni poświęcić się uczeniu się, poprzez kształtowanie w nich kluczowych wartości: odpowiedzialności, respektu, życzliwości, uczciwości i równości, które zmotywują ich do uczenia się przez całe życie w środowisku międzynarodowym.

  Szkoła oferuje szereg zajęć pozalekcyjnych, traktując je jako kluczowe uzupełnienie nauki szkolnej. Zajęcia prowadzone przez nauczycieli są bezpłatne, natomiast prowadzone przez osoby z zewnątrz są odpłatne. Szkoła zapewnia dowóz uczniów autobusami oraz program żywieniowy.

  Zapisy do szkoły prowadzone są przez cały rok. Dzieci przyjmowane na poziomy Nursery i Reception nie muszą znać angielskiego. Od roku 3 wymaga się zdania egzaminu pisemnego, a także przedstawienia świadectw szkolnych z poprzednich szkół i listu polecającego od poprzedniego nauczyciela.

Warszawa1
 • The British International School of Wrocław

  Wrocław

  Our Take: The British International School of Wrocław

  our takeThe British International School of Wroclaw (BISC Wrocław) - powstała w 2006 roku. Jest siostrzaną szkołą British International School of Cracow, która istnieje od połowy lat 90. ub. wieku i podobnie jak ona kształci dzieci i młodzież w poczuciu harmonii narodowej i kulturowej, starając się kształtować u uczniów niezależność, tolerancję i otwartość na społeczeństwo.  Obecnie BISC Wrocław kształci około 200 uczniów w wieku od 5 do 18 lat z ponad 26 krajów, oferując im zindywidualizowaną edukację w szkołach (Primary i Secondary), zgodną z brytyjskim modelem nauczania (English National Curriculum). Dzieciom polskim oferuje naukę w Polsko-Brytyjskiej Szkole Podstawowej, w której uczniowie mają prowadzone zajęcia zarówno w języku polskim (z języka polskiego oraz z historii i geografii Polski), jak i w języku angielskim, w którym odbywają się pozostałe lekcje. W zajęciach prowadzonych w języku angielskim dzieci polskie uczestniczą razem z dziećmi obcojęzycznymi, już w ramach BISC. W ten sposób polskie dzieci realizują program polskiej szkoły, jednocześnie poznając treści programowe wyznaczone dla brytyjskich szkół międzynarodowych. Przygotowują się też do zdania egzaminu ósmoklasisty. 
  Językiem wykładowym w BISC Wrocław jest język angielski. Szkoła przyjmuje uczniów z całego świata, w tym również tych, dla których język angielski jest językiem obcym. Dla tych dzieci realizuje program intensywnej nauki języka angielskiego (EAL), którego zaletą jest to, że nie zakłóca toku normalnych lekcji. Program EAL zakłada jednocześnie indywidualną pracę z uczniami, zgodnie z ich potrzebami. Szkoła przygotowuje uczniów do przystąpienia do egzaminu International General Certificate of Secondary Education (IGCSE), a uczniowie klas starszych (licealnych) zdają międzynarodową maturę AS i A-level. 
  BISC Wrocław jest pełnoprawnym członkiem Council of Overseas British International Schools (COBIS), Europejskiej Rady Szkół Międzynarodowych (ECIS) i jest uprawniona do przeprowadzania zewnętrznych egzaminów Cambridge International (CIE) oraz Alliance Assessment & Qualifications Alliance (AQA).

Wrocław0
 • The British School Warsaw

  Warsaw
  Get to know The British School Warsaw
  Our Kids wywiad:

  Założona w 1992 roku The British School Warsaw rozrosła się z 38 do ponad 1000 uczniów i jest prawdziwie międzynarodową społecznością z ponad 50 narodowościami. TBS jest częścią globalnej rodziny szkół Nord Anglia Education. Oferuje edukację od przedszkola po liceum. Realizuje angielski program nauczania, a od dwóch lat - program IB Diploma. Our Kids rozmawia z Sue Hill, która objęła stanowisko dyrektora szkoły na początku roku szkolnego 2020/2021. Na dole tekstu jest orygonalny wywiad z panią dyrektor ilustrowany zdjęciami ze szkoły.
  Our Take: The British School Warsaw

  our takeThe British School Warsaw - to prywatna, obecnie prawdopodobnie największa szkoła międzynarodowa w Polsce. Uczęszcza do niej prawie 1200 uczniów z 64 krajów i zajęcia prowadzone są w języku angielskim (ze specjalną pomocą dla dzieci, dla których nie jest to podstawowy język). Została założona w 1992 roku przez Iwonę Thomas we współpracy z Nord Anglia Education International, organizacją skupiającą prywatne szkoły w około 30 krajach świata. BSW funkcjonuje w dwóch miejscach Warszawy — na Starym Mokotowie, gdzie mieści się żłobek i przedszkole - Centrum Early Years, oraz na Sadybie przy ul. Limanowskiego, w nowoczesnym kompleksie, gdzie mieści się główny kampus szkoły. Do Centrum Early Years przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat, natomiast do szkoły dzieci w wieku od 7 do 18 roku życia. Do 16. roku życia dzieci realizują Angielski Narodowy Program Nauczania, zdobywając kolejne kluczowe umiejętności, wyznaczone dla poszczególnych grup wiekowych. W kluczowym etapie 4 (klasy 10-11) uczniowie realizują dwuletni program, przygotowujący ich do egzaminu I/GCSE (International / General Certificate of Secondary Education). Po 16. roku życia — w klasach 12-13 - uczniowie kontynuują naukę zgodnie z programem IB Diploma Programme, uznawanym za jeden z najlepszych programów przygotowujących do studiów uniwersyteckich i międzynarodowej kariery.

Warsaw1
 • The International School

  Warszawa
  Get to know The International School
  Our Kids wywiad:

  The International School, działająca w dwóch campusach, to szkoła podstawowa, która realizuje dwa programy nauczania - polski i kanadyjski. Szkoła prowadzi nauczanie w dwóch językach: angielskim i polskim, od 10 lat z sukcesem wykorzystując metodę immersji. Dodatkowo proponuje naukę języka  francuskiego, hiszpańskiego i niemieckiego
  Our Take: The International School

  our take

  The International School to międzynarodowa podstawowa szkoła w Warszawie, oferująca uczniom program edukacyjny, którego celem jest wykształcenie w nich najważniejszych kompetencji, jakimi są dziś dwujęzyczność, wiedza i umiejętności społeczne. Koncepcja pracy szkoły została oparta na dwóch fundamentach – podstawie programowej szkoły polskiej oraz wymaganiach programu kanadyjskiego, realizowanego w prowincji Ontario. Dzieci uczą się języka angielskiego metodą pełnego zanurzenia (immersji), czyli poprzez mówienie, słuchanie i interakcję w trakcie zajęć z języka, matematyki, przedmiotów doświadczalnych i humanistycznych, a także podczas zajęć praktycznych i artystycznych. Szkoła bazuje przy tym nie tylko na metodyce szkoły kanadyjskiej, kanadyjskich książkach oraz programach interaktywnych, ale również na wiedzy i doświadczeniu licencjonowanych nauczycieli z Kanady i Stanów Zjednoczonych doświadczonych w nauczaniu ESL w wielokulturowym środowisku. Na zakończenie kolejnych etapów edukacji uczniowie otrzymują świadectwa (Report Cards) i certyfikaty (Certificates) potwierdzające ich postępy w nauce, a na zakończenie roku świadectwa polskie. Dla uczniów szczególnie zdolnych szkoła oferuje specjalne wsparcie, a wszystkim zapewnia indywidualne podejście oraz udział w interesujących interdyscyplinarnych projektach, udział w warsztatach oraz w wycieczkach.

Warszawa1
 • Towarzystwo Edukacyjne Vizja

  Gdańsk

  Our Take: Towarzystwo Edukacyjne Vizja

  our takeTowarzystwo Edukacyjne Vizja - to podmiot powstały z inicjatywy Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, posiadającej wieloletnie doświadczenie w działalności edukacyjnej. Prowadzi szkoły podstawowe i przedszkola w Warszawie i Gdańsku. Na terenie Warszawy są to dwa kampusy - przy ul. Patriotów 148 w dzielnicy Wawer, gdzie mieszczą się Szkoła Podstawowa i Dwujęzyczne Przedszkole „My First Academy” oraz Żłobek TE Vizja, oraz przy ul. Gładkiej 31 na Woli, gdzie funkcjonuje Międzynarodowa Szkoła Podstawowa i Przedszkole. Natomiast kampus Gdańsk Morena przy ul. Piekarniczej 16b prowadzi naukę w przedszkolu „My First Academy” oraz szkole podstawowej i gimnazjum.
  We wszystkich placówkach realizowana jest polska podstawa programowa wzbogacona o autorski program TE Vizja z rozszerzonym programem nauki języka angielskiego, uwzględniającym wymagania programu Cambridge ESOL. Przedszkola Vizji mają charakter lingwistyczno-matematyczny, w związku z czym już dzieci 2-letnie uczą się dwóch języków – angielskiego, jako podstawowego i francuskiego, jako drugiego, i poznają elementy dziecięcej matematyki. W szkole podstawowej kontynuowana jest intensywna nauka języka angielskiego, w którym prowadzona jest część zajęć, oraz rozszerzony program matematyki.  Oferuje również wiele dodatkowych zajęć realizowanych w ramach kół naukowych i językowych, a także zajęć teatralnych, muzycznych i sportowych. TE Vizja posiada Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne Cambridge ESOL Examinations, dzięki czemu dzieci mają możliwość zdania egzaminów Cambridge i zdobycia międzynarodowego certyfikatu Cambridge Young Learners English Test.

Gdańsk0
 • Trampoline

  Warszawa

  Our Take: Trampoline

  our take

  Trampoline– to dwujęzyczne przedszkole i szkoła podstawowa z rozszerzonym programem nauki języka francuskiego. W przedszkolu dzieci uczą się tego języka metodą UPUL „une personne, une langue” – już od drugiego roku życia – od maluszków - i przez cały okres edukacji znajdują się pod opieką dwóch nauczycieli – francuskojęzycznego i polskojęzycznego, dzięki czemu czują się jak w rodzinie dwujęzycznej. Przedszkole realizuje polski program edukacyjny oparty na holistycznej koncepcji rozwoju dziecka, w aspektach poznawczym, emocjonalnym, społecznym i fizycznym. Nauczyciele stosują indywidualizację procesu nauczania, skupiając się na naturalnej skłonności dzieci do odkrywania świata i ich zainteresowaniach. Dzieci dużo ćwiczą, obserwują, eksperymentują, badają, tańczą, bawią się i grają zarówno podczas zajęć podstawowych, jak i dodatkowych.

  Kontynuację edukacji przedszkolnej w językach polskim i francuskim, a co za tym idzie bezpieczne przejście do edukacji szkolnej, zapewnia szkoła podstawowa Trampoline. W niej również realizowana jest polska podstawa programowa wzbogacona o elementy programu francuskiego. Jednak w szkole nie ma 45-minutowych lekcji i dzwonków, a program nauczania jest realizowany w blokach tematycznych – humanistycznym (który obejmuje naukę j. polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, plastyki, muzyki i etyki); matematyczno-przyrodniczym (z matematyką, przyrodą i zajęciami komputerowymi), językowym (język francuski z kulturą francuską, język angielski, a w klasach IV-VIII - język hiszpański) oraz sportowym zapewniającym uczniom codzienną aktywność fizyczną. Klasy I-III są prowadzone przez tych samych nauczycieli, natomiast w klasach starszych uczą nauczyciele przedmiotowi. Nauka języka francuskiego jest prowadzona metodą zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego (CLIL), w którym wybrane treści są wykładane po francusku. Podczas zajęć nauczyciele wykorzystują takie metody dydaktyczne, jak wykład, dyskusja, eksperyment, praca w zespole, badania terenowe, gra i zabawa, drama. Szkoła oferuje również wiele zajęć dodatkowych – z zakresu edukacji przyrodniczej, matematycznej, kulturowej, sportowej oraz artystycznej. Uczniowie uczestniczą też w międzynarodowych projektach o charakterze wolontariatów, ekologicznym, zdrowotnym.

  Zarówno w przedszkolu, jak i w szkole dzieci otoczone są opieką pedagoga, psychologa, logopedy i reedukatora.

Warszawa0
 • Trinity College School

  Port Hope

  Our Take: Trinity College School

  our take

  Trinity College School (TCS) jest jedną z najstarszych szkół z internatem w Kanadzie - założona dwa lata przed Konfederacją, jest rzeczywiście starsza niż sam kraj. Choć wygląda zupełnie inaczej niż w momencie założenia - nie ma oryginalnych budynków, ani nie mieści się w tym samym miejscu, co w 1865 r. - podstawowe wartości pozostają niezmienione: wysokiego kalibru wykładowcy z poświęceniem kształcący uczniów na liderów w życiu społecznym, profesjonalnym i polityczne. Osiągnięcia naukowe są tu wysoko cenione - jest to szkoła, jak wielu powie, gdzie w modzie jest być inteligentnym - choć równie ważne są tolerancja, osobista ekspresja i troska o innych. Kluczowe znaczenie dla etosu szkoły ma działalność na rzecz innych, co wyraża się w rozbudowanym programie pracy społecznej nakierowanym na pomoc społeczności lokalnej i szerzej. Idealny uczeń to taki, który dobrze reaguje na wyzwania.


   

Port Hope0
 • Uniwersytet Młodego Człowieka

  Warszawa

  Our Take: Uniwersytet Młodego Człowieka

  our take

  Niepubliczna Szkoła Podstawowa – Uniwersytet Młodego Człowieka – to działająca na warszawskich Bielanach szkoła bez dzwonków, bez wyraźnie oznaczonych przerw, w której uczniowie pracują wspólnie i realizują kolejne projekty edukacyjne. Nie rywalizują, nie porównują się, nie ścigają, tylko jednoczą siły, by osiągać wyznaczone cele. Służą temu odpowiednio zaaranżowane klasy, w których uczniowie pracują razem przy stolikach, a nauczyciel z nimi. Jego rolą nie jest bowiem tradycyjne przekazywanie wiedzy ex-katedra, uśrednianie wiedzy i wymagań, ale wspieranie uczniów w ich samodzielnym dociekaniu prawdy, wydobywanie ich talentów i potencjału.

  W dokumentach szkoły podkreśla się, że opiera się ona na zgodnym współistnieniu i twórczej współpracy uczniów, nauczycieli i rodziców. Każdy uczeń traktowany jest indywidualnie, może rozwijać się we własnym tempie, bo szkoła nie stawia takich samych wymagań dla wszystkich, nie stawia też tradycyjnych ocen. Jest miejscem przyjaznym dla dziecka i otwartym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dla których prowadzi klasy integracyjne. Działa według słów Janusza Korczaka „…dać dziecku całe powietrze, słońce, całą życzliwość, jaka mu się należy, niezależnie od zasług czy win, zalet czy przywar”. Oferuje opiekę od godz. 7.30 do 17.00, maksymalnie 15-osobowe klasy oraz plan zajęć, który zapewnia nie tylko poznanie wymaganego polską podstawą programową materiału oraz edukację językową, ale i rozwijanie wiedzy i zainteresowań, a także zajęcia w ramach pomocy psychologiczno–pedagogicznej.

  Jednym z głównych celów UMC jest wyposażenie uczniów w znajomość dwóch języków obcych – przede wszystkim języka angielskiego, który jest intensywnie nauczany od klasy I, a część lekcji jest prowadzonych w systemie dwujęzycznym, oraz języka hiszpańskiego, który uczniowie poznają od klasy IV. Szkoła rozwija też inne umiejętności społeczne uczniów, uczy rozpoznawania swoich uczuć i potrzeb oraz ich artykułowania, co wyraża się m.in. ich wpływem na to, co dzieje się w szkole, a także buduje u nich pewność siebie i poczucie własnej wartości. UMC dba też o codzienny rozwój fizyczny dzieci, a zajęcia sportowe prowadzone są tak, by wszyscy uczniowie w nich uczestniczyli i dobrze się bawili.

Warszawa0
 • Upper Canada College

  Toronto

  Our Take: Upper Canada College

  our takeUpper Canada College (UCC) jest jedną z najstarszych i najbardziej znanych szkół w Kanadzie. Wśród jej absolwentów znajdują się najbardziej znane postaci świata kanadyjskiej polityki, biznesu i kultury. Jej historia jest pod wieloma względami historią samego szkolnictwa niezależnego, więc uczęszczanie do tej szkoły to wpisanie się w dzieje  kanadyjskiej tradycji kulturowej, która zajmuje znaczące miejsce w kanadyjskiej edukacji. Szkoła oferuje wyjątkowo hojną pomoc finansową z szerokim programem stypendiów aby przyciągnąć najzdolniejszych młodych ludzi w Kanadzie i na całym świecie.

Toronto0
 • Vancouver schools

  Warszawa

  Our Take: Vancouver schools

  our takeNiepubliczna Polsko-Angielska Szkoła Podstawowa Vancouver Schools – to kameralna placówka powstała z fascynacji dwujęzyczną kulturą i kanadyjskim systemem nauczania. Systemem, w którym podmiotem jest dziecko, a nauczyciel asystentem w jego poszukiwaniach, który respektuje podstawowe potrzeby dziecka: potrzebę szacunku, prawo do zadawania pytań, prawo do popełniania błędów, samodzielnego poszukiwana informacji, eksperymentowania, również prawo do naturalnej aktywności fizycznej w klasie – wymienia Monika Allen, założycielka szkoły. Nie od razu jednak szkołę zbudowano – jej uruchomienie poprzedziło powołanie w 2001 roku anglojęzycznego przedszkola kanadyjskiego, którego kontynuatorem jest Dwujęzyczne Polsko-Angielskie Przedszkole Buzzy Bee. Szkoła Podstawowa Vancouver Schools mieści się w Warszawie na terenie dzielnicy Włochy, przy ul. Globusowej 38. Podstawą jej działania jest nowoczesna edukacja dwujęzyczna, która łączy w sobie najlepsze praktyki i aspekty polskiego oraz kanadyjskiego systemu edukacji. Szkoła uczy zgodnie z aktualną podstawą programową MEN i jednocześnie realizuje wytyczne programowe British Columbia w oparciu o licencję Vancouver Schools. Codzienne zajęcia w języku angielskim prowadzone są zgodnie ze sprawdzoną metodą imersji językowej przy wykorzystaniu nowoczesnych materiałów kanadyjskich i brytyjskich.

Warszawa0
 • VIII Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

  Kraków

  Our Take: VIII Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

  our takeVIII Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące (PALO) – liceum edukuje młodzież od 25 lat. Powstało jako wyraz buntu przeciwko skostniałemu systemowi szkolnemu czasów PRL-u, hamowaniu kreatywności i rozwoju młodzieży. Jest placówką akademicką, ponieważ kadrę pedagogiczną szkoły stanowią nauczyciele akademiccy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego, Uniwersytetu Ekonomicznego czy Akademii Górniczo-Hutniczej, a zajęcia szkolne często odbywają się w laboratoriach uczelnianych. Od początku istnienia PALO oferuje wysoką jakość edukacji, którą potwierdza pozycja szkoły w regionie i w Polsce, wynikająca z bardzo dobrych wyników osiąganych przez młodzież na maturze polskiej i międzynarodowej.
  PALO realizuje własny program edukacyjny oparty na polskiej podstawie programowej - uczniów obowiązuje rozszerzony program nauki języków obcych - j. angielskiego, w wymiarze 7 godz. tygodniowo oraz 3 godz. drugiego języka (do wyboru spośród niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego). Dla chętnych dostępna jest też łacina. Przedmiotem obowiązkowym jest również filozofia, a od drugiej klasy uczniowie wybierają dodatkowe przedmioty rozszerzone, które realizowane są w grupach. Uczniowie mogą też uczestniczyć w programie międzynarodowej matury Diploma Programme z wykładowym językiem angielskim - PALO należy bowiem do prestiżowego grona szkół certyfikowanych przez organizację International Baccalaureate. Ocenianie oparte jest na systemie punktowym. Szkoła oferuje liczne zajęcia pozalekcyjne – koła zainteresowań, kółka przedmiotowe oraz rozbudowany system wolontariatu. Poprzez liczne wyjścia do teatru, kin, muzeów i na wernisaże przygotowuje młodzież do czynnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, a oferta zajęć sportowych, takich jak ściana wspinaczkowa, taniec nowoczesny, squash i siłownia zapewnia im właściwy rozwój fizyczny. W PALO doceniana jest jednak przede wszystkim wiedza - uczniom osiągającym dobre wyniki w nauce oferowane są liczne zniżki w czesnym.

Kraków0
 • Villa Montessori

  Poznań

  Our Take: Villa Montessori

  our take

  Villa Montessori - to prywatne przedszkole integracyjne prowadzące naukę w języku polskim i angielskim, w którym mile widziane są dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zwłaszcza ze spektrum autyzmu. Placówka realizuje podstawę programową wyznaczoną przez polskie władze oświatowe, oferując cały zakres zajęć edukacyjnych, ruchowych i artystycznych. Prowadzi naukę zgodnie z pedagogiką Montessori, w której dzieci „z radością i pełną koncentracją oddają się swoim codziennym zajęciom”. Zaangażowanie dzieci w zdobywanie wiedzy i umiejętności zapewnia dobrze przygotowana kadra nauczycieli oraz środowisko edukacyjne Montessori - sale są podzielone na obszary tematyczne, a dzieci, korzystając z pomocy Montessori, same szukają odpowiedzi na nurtujące je problemy. Nauczyciel zaś je w tym wspiera i motywuje do działania. Pracując zgodnie z założeniami pedagogiki dr Marii Montessori, dzieci uczą się samodzielności, skupiania na wykonywanym zadaniu, zarówno w czasie pracy indywidualnej, jak i w grupie, zamiłowania do ciszy, zyskując jednocześnie wiarę we własne siły, umiejętności społeczne oraz szacunek dla innych.

  Metoda Montessori jest bardzo skuteczna w terapii dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Z tych względów VM oferuje kompleksową terapię dzieci, a nad jej realizacją czuwa zespół wykwalifikowanych pedagogów specjalnych, nauczycieli Montessori, logopedów, terapeutów integracji ruchowej (INPP) oraz integracji sensorycznej (SI). Ważnym elementem tych działań jest ścisła współpraca z rodzicami.

  Przedszkole oferuje całodniowy program edukacyjny z pełnym wyżywieniem, rytmiką, ruchem rozwijającym W. Sherborne.

Poznań0
 • Warsaw Montessori School/Casa dei Bambini

  Warszawa
  Get to know Warsaw Montessori School/Casa dei Bambini
  Our Kids wywiad:

  Warsaw Montessori School mieści się i działa na pięciu campusach - czterech w centrum Warszawy i jednym w Izabelinie. Określa się jako "Warsaw Montessori Family", w której skład wchodzą dwujęzyczne placówki Montessori przeznaczone dla dzieci i młodzieży na każdym etapie rozwoju - od żłobka, poprzez przedszkole i szkołę podstawową aż do liceum, które działa od 2018 roku. Obecnie szkoła stara się też o akredytację aby wprowadzić program IB DP.
  Our Take: Warsaw Montessori School/Casa dei Bambini

  our takeCasa dei Bambini, Warsaw Montessori School – to prywatna międzynarodowa szkoła Montessori z siedzibą w centrum Warszawy. Powstała w 1999 roku. Prowadzi edukację na wszystkich trzech etapach rozwoju - dzieciom od 18 do 36 miesięcy oferuje opiekę i naukę w Montessori Toddler School, dzieciom w wieku przedszkolnym (od 2,5 do 5 lat) – w Casa dei Bambini, a dzieciom starszym i młodzieży proponuje naukę w Warsaw Montessori School, w której realizuje program szkoły podstawowej i średniej. Kampusy szkoły znajdują się w dwóch miejscach – w Warszawie, przy ul. Szwoleżerów, obok Parku Łazienkowskiego, gdzie funkcjonuje przedszkole i szkoła, oraz w Izabelinie, w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego, gdzie funkcjonuje przedszkole. 
  Wszystkie placówki są dwujęzyczne z wykładowym językiem angielskim. W procesie nauczania stosują metody dr Marii Montessori - dzieci uczą się samodzielnie pod czujnym okiem nauczyciela, we własnym tempie, w wielowiekowych klasach, w specjalnie urządzonych salach lekcyjnych, w których zawsze panuje porządek. Kampusy szkoły są specjalnie zaprojektowane, podobnie jak place zabaw i sportów, oraz ogródki i zagrody dla zwierząt, o które dzieci muszą się troszczyć. Celem szkoły jest rozwijanie u podopiecznych umiejętności koncentrowania się na zadaniu, samodzielności, wiary we własne siły oraz szacunku do innych i ich pracy, a także chęci niesienia pomocy. Program MEN jest wzbogacony o zajęcia dodatkowe, takie jak: lekcje francuskiego, joga, piłka nożna, muzyka i rytmika, balet, teatr, zajęcia artystyczne.

Warszawa1
 • WIS - Wrocław International School

  Wrocław

  Our Take: WIS - Wrocław International School

  our take

  WIS - Wroclaw InternationalSchool

  WIS - Wroclaw International School – to istniejąca od 2002 r. międzynarodowa szkoła IB (International Baccalaureate) założona przez Fundację Edukacji Międzynarodowej (FEM). Jako jedna z nielicznych szkół w Polsce oferuje dzieciom w wieku od 3 do 16 lat naukę w pełnym zakresie programów IB – PYP (Primary Years Programme) oraz MYP (Middle Years Programme), a dzieciom starszym (w wieku od 16 do 19 lat) kontynuację nauczania w siostrzanej International High School of Wroclaw oraz możliwość zrobienia programu DP i międzynarodowej matury.

  Realizowany przez WIS program IB cechuje holistyczne podejście do ucznia i nauki, indywidualizacja procesu nauczania oraz skupianie się na rozwijaniu talentów ucznia. Kładą szczególny nacisk na rozwój kreatywnego i krytycznego myślenia, umiejętność samodzielnego uczenia się, wysławiania i prezentowania własnego zdania, umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej, a także wrażliwość na sprawy społeczne oraz tolerancję i szacunek wobec osób reprezentujących odmienne kraje, kultury, systemy wartości. W programach IB nauczane przedmioty łączone są w grupy przedmiotowe, a podstawową metodą pracy jest projekt.

  W WIS lekcje są prowadzone w języku angielskim – język polski jest nauczany jedynie w zakresie przewidzianym przez polskie władze oświatowe dla obcokrajowców. Z tego też powodu do szkoły nie są przyjmowani młodzi Polacy, dla których polski program edukacyjny jest obowiązkowy. Nie oznacza to, że szkoła jest dla nich zamknięta – dzieciom polskim oferowana jest nauka w dwujęzycznych szkołach FEM - Dwujęzycznej Szkole Podstawowej ATUT oraz Dwujęzycznym Gimnazjum ATUT, które realizują autorski program oparty na polskiej podstawie programowej oraz podstawowych wartościach programów PYP i MYP. Wszystkie szkoły FEM funkcjonują w jednym kampusie, przy ul. Racławickiej, a ich uczniowie mają wiele wspólnych zajęć, zwłaszcza dodatkowych i sportowych, dzięki którym znakomicie się integrują, tworząc wspólną międzynarodową społeczność. Warto dodać, że kampus szkoły należy do najnowocześniejszych i najpiękniejszych obiektów edukacyjnych w Polsce.

Wrocław0
 • Wonderful Years School

  Warszawa

  Our Take: Wonderful Years School

  our take

  Wonderful Years School - jest prywatną anglojęzyczną szkołą podstawową mieszczącą się w sercu warszawskiej Saskiej Kępy, która powstała w 2012 r. Realizuje polską podstawę programową wzbogaconą o brytyjski program nauczania matematyki oraz przyrody w języku angielskim. Zajęcia w wymiarze 15 godzin tygodniowo prowadzi doświadczona anglojęzyczna kadra z Wielkiej Brytanii, Kanady oraz USA, bazując wyłącznie na brytyjskich podręcznikach i materiałach szkoleniowych. Jednym z celów takiego programu jest przygotowanie dzieci do egzaminów dziecięcych, Cambridge YLE. Oferta Primary Academy to także pierwszy krok do matury międzynarodowej.

  Równocześnie szkoła realizuje Program Żywej Edukacji, bazujący na wspieraniu ogólnego rozwoju dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb. W nauce wyróżnia różne typy osobowe: słuchowców, wzrokowców i kinestetyków i dopasowuje przekaz do poznawczych dziecka.

  Placówka zapewnia dostęp do licznych zajęć dodatkowych, od programu profilaktyki i leczenia wad postawy będącego uzupełnieniem gimnastyki korekcyjnej, poprzez szereg zajęć sportowych, jak judo, czy tenis stołowy, po zajęcia z ceramiki, czy robotyki z Lego & K’nex Education.

  Jednym z priorytetów szkoły jest integracja i budowanie silnej więzi ze środowiskiem lokalnym. Placówka od lat współpracuje z miejscowymi organizacjami, jak Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków, Centrum Promocji Kultury, Saski Pegaz, Parafia Miłosierdzia Bożego, Ognisko Prac Pozaszkolnych.

  Szkoła prowadzi także żłobek Abrakadabra i anglojęzyczne przedszkole Happy Time.

Warszawa0
 • Wrocław Cosmopolitan School

  Wrocław
  Get to know Wrocław Cosmopolitan School
  Our Kids wywiad:

  Wrocław Cosmopolitan School to nowa międzynarodowa szkoła, która rozpoczyna swoją działalność jesienią we Wrocławiu oferując kształcenie od żłobka do liceum. Szkoła realizuje swój własny integrowany program nauczania łączący systemy edukacji brytyjskiej i polskiej.
  Our Take: Wrocław Cosmopolitan School

  our takeWrocław Cosmpolitan School jest nową szkołą międzynarodową, która otwiera się we wrześniu 2020 roku. Jest to innowacyjna szkoła, zarówno pod względem budynku i wyposażenia, jak i programu nauczania. Szkoła oferuje kształcenie od żłobka (2,5 roku) do matury, z angielskim jako językiem wykładowym. Realizuje połączenie programu polskiego z angielskim - English National Curriculum, a uczniowie zdają zarówno polskie egzaminy (egzamin ósmoklasisty) jak i angielskie -- GCSE i na koniec szkoły średniej maturę A-Levels. Dwiema ważnymi cechami szkoły jest zintegrowany program nauczania (bloki tematyczne zamiast tradycyjnych przedmiotów) i nastawienie na wykorzystanie najnowszych technologii.

Wrocław1
 • Zespół Edukacyjny im. Lotników Amerykańskich

  Warszawa

  Our Take: Zespół Edukacyjny im. Lotników Amerykańskich

  our takeZespół Edukacyjny im. Lotników Amerykańskich w Warszawie – początki szkoły sięgają 1990 r., kiedy to Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych powołało Społeczną Szkołę Podstawową nr 13.  Obecnie ZE składa się z Przedszkola „Motylkowa Akademia”, SP nr 13 oraz Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 43 - placówki te mieszczą się na terenie kampusu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w dzielnicy Bielany. Szkoły ZE są placówkami świeckimi, realizującymi polską podstawę programową. Na każdym etapie edukacji stosują nowatorskie metody nauczania, stawiające na zindywidualizowane relacje ucznia z nauczycielem, rozwijające u uczniów krytyczne myślenie, samodzielność i odpowiedzialność, a zwłaszcza umiejętność uczenia się. Szkoła podstawowa w młodszych klasach pracuje według Planu Daltońskiego - nauczyciel wyznacza każdemu uczniowi zadania, dając mu swobodę w ich realizacji. Oczywiście wspiera go, ale to uczeń wykonuje zadanie. Metoda ta wprowadza również inną organizację dnia szkolnego i bardziej przyjazny dzieciom sposób nauczania, np. najtrudniejsze zajęcia są prowadzone rano. Elementy tej metody są stosowane również w klasach starszych. Liceum natomiast od dwóch lat prowadzi nauczanie metodą tutoringu, w której uczniowie pod okiem nauczyciela-mistrza sami zdobywają wiedzę oraz określają terminy, w których będą zdawali kolejne partie materiału, dzięki czemu stają się samodzielni, lepiej zorganizowani, kreatywni i mocni wiarą we własne możliwości. W liceum panuje również inna niż w większości szkół organizacja zajęć oraz swoisty system oceniania. We wszystkich szkołach ZE angielski jest nauczany w zwiększonym wymiarze, w tym zwłaszcza w klasach dwujęzycznych. ZE współpracuje z British Council i uczestniczy w programie Addvantage. Drugim nauczanym językiem jest hiszpański lub niemiecki.

Warszawa0
 • Zespół Szkół Społecznych SPLOT im. Jana Karskiego

  Nowy Sącz

  Our Take: Zespół Szkół Społecznych SPLOT im. Jana Karskiego

  our take

  Zespół Szkół Społecznych SPLOT im. Jana Karskiego to jedna z pierwszych szkół społecznych w Polsce, założona w 1989 roku, znana ze swojej otwartości i innowacyjności. Oferuje pełny cykl edukacji od szkoły podstawowej przez średnią do matury. Szkoła podstawowa działa w systemie Montessori, poprzez który realizowana jest polska podstawa programowa. Na obu poziomach nauczania utrwala się w uczniach dociekliwość, umiejętność zdobywania wiedzy i zadawania właściwych pytań. W szkole ważne są języki - język angielski jest językiem wykładowym w kilku przedmiotach, a nauczycielami są native speakerzy. Uczniowie mają także do wyboru drugi język obcy: niemiecki, francuski, hiszpański lub rosyjski.
  Szkola oferuje urozmaicone zajęcia wychowania fizycznego o dużej różrodności i bardzo bogaty program zajęć dodatkowych oraz wyjazdy, także zagraniczne i wymiany z innymi krajami. Szkoła jest uczestnikiem znanego projektu unijnego Erasmus+. Nauczyciele zapewniają konsultacje po lekcjach. Klimat w szkole jest bardzo przyjazny, umeblowanie i wyposażenie zachęca do wspólnej pracy i dociekania. Budynek dostosowany do osób niepełnosprawnych ruchowo. Szkoła ma rozbudowany system stypendialny - osiągający dobre wyniki uczniowie otrzymują stypendia, nauka jest bezpłatna dla laureatów konkursów przedmiotowych i olimpiad, a jeden uczeń jedzie na rok do amerykańskiej szkoły średniej. Absolwenci studiują na najlepszych uczelniach krajowych i zagranicznych i odnoszą duże sukcesy zawodowe.

Nowy Sącz0